Föreningar

I Vara kommun finns ett aktivt föreningsliv som spänner över en bredd av olika områden. Här finns något för alla intressen!

Stöd till föreningar och arrangemang

Kultur Vara handlägger ekonomiskt stöd till föreningslivet. Hos oss kan föreningar även söka stöd till arrangemang och utveckling.
AKTUELLT: Aktivitetsstöd för barn och unga, ansök senast den 25 februari.
Sök stöd till din förening.

Digitala torsdagar – Föreningsliv 20/2 & 26/3
På torsdagar erbjuds extra hjälp kring digitala frågor på biblioteket i Vara. Torsdag 20 februari kl 15-18 finns föreningssamordnarna på plats på Vara bibliotek för vägledning med eventuella ansökningar, e-tjänster med mera. Likaså torsdag 26 mars.
Välkomna!

Föreningsträffar

Två gånger per år ordnar Kultur Vara träffar med olika teman för föreningslivet. Alla föreningar är välkomna!

Föreningsregister

Engagera dig och hitta din grej! Kontaktuppgifter till föreningar hittar du här.

Arrangörslyftet

Under hösten 2016 genomförde Kultur i Väst projektet Arrangörslyftet i Vara kommun. För att får en bild av lokala arrangörers förutsättningar, hinder och möjligheter gjordes en genomlysning av arrangörsläget. Här finns rapporten.

Unga arrangörer

Är du 13-26 år, bosatt i Vara kommun och vill ordna ett offentligt arrangemang för andra unga? Sök Vara Snabb!

Studieförbund

Vara kommun ger stöd till studieförbundens verksamhet: Studiecirklar, kulturarrangemang och annan folkbildningsverksamhet. Studieförbunden är viktiga samarbetspartners för föreningslivet, både inom fortbildning och arrangemang. Har din förening en idé? Kontakta studieförbunden

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.