Föreningar

I Vara kommun finns ett aktivt föreningsliv som spänner över en bredd av olika områden. Här finns något för alla intressen!

Tre barn i fotbollskläder som spelar fotboll på en gräsplan.

Aktuellt

Covid 19

Samlad information om coronaviruset speciellt riktad till föreningslivet.

Här kan du läsa mer om fördelningen av det ”Tillfälliga covid-19 stöd 2020”:  För föreningar — Vara kommun  (Klicka på länken)

Folkhälsomyndighetens råd till arrangörer

Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19. Folkhälsomyndighetens råd till arrangörer!

Stöd till föreningar och arrangemang

Kultur och Fritid handlägger ekonomiskt stöd till föreningslivet. Hos oss kan föreningar även söka stöd till arrangemang och utveckling.

Föreningsträffar

Två gånger per år ordnar Kultur och Fritid träffar med olika teman för föreningslivet. Alla föreningar är välkomna!

Föreningsregister

Engagera dig och hitta din grej! Kontaktuppgifter till föreningar.

Arrangörslyftet

Under hösten 2016 genomförde Kultur i Väst projektet Arrangörslyftet i Vara kommun. För att får en bild av lokala arrangörers förutsättningar, hinder och möjligheter gjordes en genomlysning av arrangörsläget. Här finns rapporten.

Unga arrangörer

Är du 13-26 år, bosatt i Vara kommun och vill ordna ett offentligt arrangemang för andra unga? Sök Vara Snabb!

Studieförbund

Studieförbunden är viktiga samarbetspartners för föreningslivet, både inom fortbildning och arrangemang. Studieförbund verksamma i Vara kommun.

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.