Föreningar

I Vara kommun finns ett aktivt föreningsliv som spänner över en bredd av olika områden. Här finns något för alla intressen!

Aktuellt

Folkhälsomyndighetens råd till arrangörer Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19. Läs mer här!

Samlad information om coronaviruset speciellt riktad till föreningslivet. Läs mer här!

Stöd till föreningar och arrangemang

Kultur Vara handlägger ekonomiskt stöd till föreningslivet. Hos oss kan föreningar även söka stöd till arrangemang och utveckling.

Föreningsträffar

Två gånger per år ordnar Kultur Vara träffar med olika teman för föreningslivet. Alla föreningar är välkomna! Nästa föreningsträff planeras till hösten 2020.

Föreningsregister

Engagera dig och hitta din grej! Kontaktuppgifter till föreningar hittar du här.

Arrangörslyftet

Under hösten 2016 genomförde Kultur i Väst projektet Arrangörslyftet i Vara kommun. För att får en bild av lokala arrangörers förutsättningar, hinder och möjligheter gjordes en genomlysning av arrangörsläget. Här finns rapporten.

Unga arrangörer

Är du 13-26 år, bosatt i Vara kommun och vill ordna ett offentligt arrangemang för andra unga? Sök Vara Snabb!

Studieförbund

Studieförbunden är viktiga samarbetspartners för föreningslivet, både inom fortbildning och arrangemang. Läs mer om studieförbunden verksamma i kommunen här.

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.