Arrangera

Här har vi samlat information för dig som ska anordna ett arrangemang!

Aktuellt

Riskbedömning av evenemang & sammankomster med anledning av covid-19
Regeringen har på Folkhälsomyndighetens inrådan beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 deltagare. Detta gäller från och med den 29 mars.

För övriga evenemang och sammankomster rekommenderar Folkhälsomyndigheten riskbedömning före genomförandet för att utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder. Myndigheten har tagit fram riskbedömningsverktyg.

Folkhälsomyndighetens råd till arrangörer hittar ni här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

Förvaltningen för kulturutveckling (f.d Kultur i Väst) utlyser nu ett stöd för att utveckla evenemangsformer. Läs mer under fliken ”Sök stöd” nedan.

Tips

  • En pdf med tips som är bra att tänka på innan, under och efter ett arrangemang: Föreningen arrangemanget och publiken
  • Hej arrangör! En film om arrangörskap, av Kultur i Väst. Filmen är 8 min lång, se den här!
  • Här hittar ni Kultur i Västs arrangörssidor med ännu fler tips och råd till dig som är arrangör.
  • Det finns mycket matnyttigt att läsa för att utvecklas som arrangör. Här listar Kultur i Väst några guider och publikationer för dig som vill fördjupa dig inom arrangörsområdet. Guider och lästips.
  • Tillstånd. Beroende på vad och var ni ska arrangera kan det behövas sökas olika typer av tillstånd. Se fliken Tillstånd nedan för mer information.

Lokaler/Anläggningar

Badhusparkens scen Bokas hos Vara bibliotek tel 0512-312 20
Tänk på att bokar du scenen för ett offentlig arrangemang, måste du även söka polistillstånd. Här hittar du mer information.

Här finns bokningsinformation gällande idrottshallar och samlingslokaler.

I Vara kommunguides anläggningsregister finns uppgifter om alla lokaler och anläggningar i kommunen.

Användande av offentlig plats

Om din förening vill anordna ett offentligt arrangemang krävs polistillstånd.
Här hittar du information om användande av offentlig plats.

Tillstånd

Användande av offentlig plats
Om din förening vill anordna ett offentligt arrangemang krävs polistillstånd.
Information om användande av offentlig plats hittar du här!

Lotteritillstånd
Ideella föreningar med hemvist i Vara kommun kan få tillstånd att anordna lotteri. Mer information här!

Serveringstillstånd
Information om serveringstillstånd hittar du här!

Sök stöd

Aktivitetsstöd arrangemang

Syfte

Stöd till ett mångsidigt kulturutbud för kommunens invånare och besökare.

Inriktning

Stöd kan sökas till offentliga, ickekommersiella arrangemang. Arrangemanget kan vara fristående eller del av ett sammanhang. Aktivitetsstöd arrangemang kan enbart sökas av föreningar. Stöd ges i första hand till arrangemangets innehåll, exempelvis arvoden, reseersättningar, hyror och kostnader för marknadsföring. Det går inte att få stöd till kommersiella arrangemang, föreningars interna arrangemang, politiska arrangemang eller tävlingar. Kravet på att 75 % av föreningens medlemmar ska bo i Vara kommun gäller inte vid ansökan om Aktivitetsstöd arrangemang.

Krav

Ansökan måste lämnas in innan arrangemanget är genomfört. Ansökningar som lämnas in efter att arrangemanget är genomfört beviljas inte.
Om arrangemanget är tänkt att erbjudas utan kostnad för publiken ska särskilda skäl anges. Ett sådant skäl kan vara att barn och unga ska kunna delta utan kostnad.
En ansvarig person ska vara närvarande vid arrangemanget.
För arrangemanget ska passande marknadsföringsinsatser planeras.

Stödets storlek

En förening kan söka max 10 000 kronor per år.
Hur mycket pengar som beviljas per arrangemang baseras på en bedömning av angelägenhetsgrad, kvalitet och kostnader samt en viktning av arrangemanget mot kriterier enligt nedan. Stödet kan påverkas av om medel har beviljas från andra organisationer som är helt eller delvis finansierade av skattemedel.

Kriterier som ligger till grund för stödets storlek
• Arrangemanget riktar sig till/är tillgängligt för barn/unga.
• Arrangemanget har karaktär av något utöver det vardagliga och tillför bygden något extra.
• Arrangemanget ger möjlighet till deltagare att vara delaktiga i arrangemanget.
• Arrangemanget bygger på samarbete mellan flera föreningar och aktörer.

Ansökan, redovisning, utbetalning

Vid ansökan om belopp över 5 000 kr ska ansökan lämnas in senast 1 månad före arrangemangets genomförande.
Ansökan ska innehålla en realistisk ekonomisk kalkyl och en redovisning av vilka andra organisationer som beviljat bidrag. Till ansökan ska bifogas ett underlag för beräkning, exempelvis offerter eller prisuppgifter.

Här hittar du ansökningsblankett
Det går också bra att söka via e-tjänst.

Den beviljade summan betalas ut efter att föreningen har skickat in en redovisning av arrangemanget till Vara kommun. Redovisningen ska skickas in senast 2 månader efter att projektet genomförts dock senast 31 december innevarande år. I annat fall förfaller rätten till det beviljade stödet.
Utbetalning: 4 veckor efter inkommen redovisning.

Övriga föreningsstöd hittar ni här.

Externa stöd

På den här sidan hittar du tips på andra stöd och bidrag att söka.  Till dig som arrangör.

Regionalt stöd: Stöd för att utveckla evenemangsformer

Förvaltningen för kulturutveckling (f.d Kultur i Väst) utlyser nu ett stöd för att utveckla evenemangsformer. Stödet kan sökas av ideella föreningar som arrangerar publika evenemang i Västra Götaland. Upp till 10 000 kr kan sökas för att användas till:
-att testa en ny evenemangsform
-kreativa lösningar på hur kan man arrangera småskaligt
-kompetensutveckling som behövs för att anpassa verksamheten
… eller något annat som krävs för att ni ska kunna fortsätta arrangera, trots rådande restriktioner kring resor och folksamlingar.
Sista ansökningsdag 13 september. Mer information om stöd för att utveckla evenemangsformer.

Låna ljudanläggning mm

Föreningar har möjlighet att kostnadsfritt låna ljudanläggningar, bärbara högtalare mm. Boka och låna görs på Vara bibliotek, tel 0512-312 20

Låna hjärtstartare

Föreningar har möjlighet att kostnadsfritt låna en mobil hjärtstartare vid arrangemang. Boka och låna görs på Vara bibliotek, tel 0512-312 20

Evenemangskalendern

Marknadsför ditt arrangemang i Evenemangskalendern.
Fyll i formuläret här!

Vid frågor, kontakta: turism@vara.se

Unga arrangörer

Är du 13-26 år, bosatt i Vara kommun och vill ordna ett offentligt arrangemang för andra unga? Sök Vara Snabb!

K-Pengar är ett kulturstöd för alla i Västra Götaland mellan 13-30 år. K-pengar hanteras av KulturUngdom som är en ideell förening som backar, synliggör och utvecklar initiativ kring eget skapande, projekt och arrangemang av och med unga mellan 13-30 år i hela Västra Götaland.

Arrangörslyftet

Under hösten 2016 genomförde Kultur i Väst projektet Arrangörslyftet i Vara kommun. För att får en bild av lokala arrangörers förutsättningar, hinder och möjligheter gjordes en genomlysning av arrangörsläget. Här finns rapporten.

  • En pdf med tips som är bra att tänka på innan, under och efter ett arrangemang: Föreningen arrangemanget och publiken
  • Hej arrangör! En film om arrangörskap, av Kultur i Väst. Filmen är 8 min lång, se den här!
  • Här hittar ni Kultur i Västs arrangörssidor med ännu fler tips och råd till dig som är arrangör.
  • Det finns mycket matnyttigt att läsa för att utvecklas som arrangör. Här listar Kultur i Väst några guider och publikationer för dig som vill fördjupa dig inom arrangörsområdet. Guider och lästips.
  • Tillstånd. Beroende på vad och var ni ska arrangera kan det behövas sökas olika typer av tillstånd. Se fliken Tillstånd nedan för mer information.

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.