Föreningsvandring i Vara kommun

Är din förening intresserad av att bidra till att öka tryggheten i kommunen och få ett extra bidrag till föreningskassan? Förening som är berättigad till Vara kommuns föreningsbidrag kan nu ansöka om att föreningsvandra. Anmäl intresse nu!

Tryggare Vara – Pengar till föreningen

Så här går det till:

  • Föreningen anmäler sitt intresse i formuläret nedan. Föreningens kontaktperson kommer sedan bli kontaktad och få mer information.
  • Vandring sker fredags- och lördagskvällar. I första hand kommer ”riskhelger” och kvällar med olika aktiviteter prioriteras.
  • Minst två personer, gärna fler (minst 25 år) vuxenvandrar i minst tre timmar. Även vuxna som inte tillhör föreningen är välkomna att vandra med föreningen.
  • Föreningsvandringen utgår vanligtvis klockan 20.00 från ICA Kvantum där det finns västar och information inför kvällens vandring.
  • Efter kvällens slut åtar sig en av föreningsvandrarna att mejla in en kort redogörelse om vad som hänt under kvällens vandring. Detta blir då också en del i kommunens trygghetsskapande VEST-arbete.
  • Att som förening anmäla sitt intresse i formuläret nedan innebär inte att man lovar något utan endast att föreningen är intresserad. Intresserade föreningar kan sedan välja hur ofta man vill vandra.

Extra bidrag för genomförd föreningsvandring

Ersättning för genomförd föreningsvandring utgår med 1500 kr per kväll och betalas ut till förening som genomfört vandring. Bidraget utbetalas till det konto som uppgivits i kommunens föreningsregister. Kravet är minst två vandrare, minst 3 timmar (vanligtvis 20.00-23.00). Redogörelse ska mejlas in efteråt.

Frågor?

Har du frågor kan du kontakta drogförebyggare Håkan Fransson på mejladress hakan.fransson@ockero.se eller på telefon 070-690 15 14.

Projektledare för föreningsvandringen är drogförebyggarna Håkan Fransson och Christine Hummelblad, en resurs Vara kommun köper in från Öckerö kommun. Utbetalning efter genomförd vandring sköts av Vara kommuns föreningssamordnare.

Vad förväntas jag göra under de kvällarna jag går?

Du rör dig på gator och torg i Vara kommun där behov finns under kvällen och håller ögon och öron öppna.

Du pratar med ungdomar som befinner sig ute.

Du har inga speciella befogenheter att ingripa.

Du ringer Polis om det är något akut på telefon 112.

Varför är det en bra grej att föreningsvandra?

Du bidrar till ett tryggt och trevligt samhälle.

Det kan kännas öde och otryggt i ett samhälle på natten för många ungdomar, du bidrar genom att finnas där och göra det tryggare.

Du kan bidra till att förhindra brott bara genom att gå omkring och röra dig i samhället.

Du är en viktig vuxen förebild som ungdomar kan prata med.

Du hjälper till att skapa en trygg och trevlig miljö, ju fler som är ute på kvällar och nätter och visar sig, desto lugnare och tryggare.

Du rör dig på gator och torg i Vara kommun där behov finns under kvällen och håller ögon och öron öppna.

Du pratar med ungdomar som befinner sig ute.

Du har inga speciella befogenheter att ingripa.

Du ringer Polis om det är något akut på telefon 112.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.