Säker och Trygg Förening

Säker och Trygg Förening är en kvalitetsmärkning och ett arbetsmaterial för föreningar där målet är ökad säkerhet och trygghet i föreningslivet, färre skador och bättre hälsa.

Logotype för Säker och Trygg förening. En grå streckgubbe som kramar ett rött hjärta.

Vi kommer under 2020 starta ett arbete med att uppdatera detta material, träffa redan certifierade föreningar, skicka ut information om fortsättning för både gamla och nya föreningar med mera, så håll utkik!

Genom att certifiera sig får föreningen ett naturligt säkerhetstänk, kan tänka efter före och undvika risker. En certifiering kan även höja föreningens status, då medlemmar vet att de kan känna sig trygga när de deltar i föreningens aktiviteter. Föreningar som certifierar sig Säker och Trygg förening får en gratis utbildning inom hjärt- och lungräddning.

Certifieringsunderlaget fungerar som ett arbetsmaterial som är indelat i olika områden. Varje område innehåller punkter och checklistor att diskutera kring. Bäst är att gå igenom en bit i taget och inte greppa för mycket på en gång. När föreningen har gått igenom hela underlaget lämnas certifieringsunderlaget in till Vara kommun tillsammans med en ansökan om att bli certifierade Säker och Trygg förening. Certifieringsansökan kan lämnas in när som helst under året. Certifierade föreningar bjuds in att ta emot ett diplom vid nationaldagsfirandet i Vara.

I certifiering för Säker och Trygg förening samarbetar Vara kommun med SISU, idrottsutbildarna.

För erfarenhetsutbyte, kontakta någon av de certifierade föreningarna:

Här kan du hämta certifieringsunderlaget: Säker och Trygg Certifieringsunderlag 2016

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.