Säker och Trygg Förening

Säker och Trygg Förening är en kvalitetsmärkning och ett arbetsmaterial för föreningar där målet är ökad säkerhet och trygghet i föreningslivet, färre skador och bättre hälsa.

Logotype för Säker och Trygg förening. En grå streckgubbe som kramar ett rött hjärta.

Ett arbete har startat med att uppdatera detta material, träffa redan certifierade föreningar, skicka ut information om fortsättning för både gamla och nya föreningar med mera. Arbetet kommer att fortsätta under 2022, så håll utkik!

Certifiering

Genom att certifiera sig får föreningen ett naturligt säkerhetstänk, kan tänka efter före och undvika risker. En certifiering kan även höja föreningens status, då medlemmar vet att de kan känna sig trygga när de deltar i föreningens aktiviteter. Föreningar som certifierar sig Säker och Trygg förening får en gratis utbildning inom hjärt- och lungräddning.

Certifieringsunderlaget fungerar som ett arbetsmaterial som är indelat i olika områden. Varje område innehåller punkter och checklistor att diskutera kring. Bäst är att gå igenom en bit i taget och inte greppa för mycket på en gång. När föreningen har gått igenom hela underlaget lämnas certifieringsunderlaget in till Vara kommun tillsammans med en ansökan om att bli certifierade Säker och Trygg förening. Certifieringsansökan kan lämnas in när som helst under året. Certifierade föreningar bjuds in att ta emot ett diplom vid nationaldagsfirandet i Vara.

I certifiering för Säker och Trygg förening samarbetar Vara kommun med SISU, idrottsutbildarna.

För erfarenhetsutbyte, kontakta någon av de certifierade föreningarna:

Tidigare certifieringsunderlag: Säker och Trygg Certifieringsunderlag

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.