Friluftsliv

Någon som knyter en brun vandringskänga på grusunderlag

Spring ett varv i motionsspåren, ta en cykeltur på slätten eller vandra genom natur- och kulturmiljöer i din närhet.

Motionspår

Almesåsens motionscenter, Ryda

Motionsspår av varierande längd och svårighetsgrad. Elljusspår 1700 m samt 2500 m. Belysningen är tänd alla dagar från skymning till klockan 21.00. Omklädningsrum och dusch finns mot swishbetalning. Spåren ägs av privata skogsägare och sköts av Ryda SK. Kontakt: Lars Olandersson 070-48 312 22.
Karta över motionsspåren i Rydaskogen

Nordvalla, Vedum

Motionsspår i flack terräng i skogs- och kulturlandskap. Elljusspår 2150 m. Belysningen är tänd till klockan 21.00. Spåret sköts av Vedums AIS. Kontakt: Sven-Åke Karlsson tel. 0512- 409 15.

Oltorps friluftsområde, Kvänum

Motionsspår i flack terräng med skyddande blandskog. Elljusspår 2750 m. Belysningen är tänd till klockan 21.00. Spåret ägs sköts av Oltorps Friluftsförening. Kontakt: Helge Lindberg tel. 070-588 25 26.

Kartor och mer information: Skaraborgsleder

Hälsoslingor

I Vara finns tre utmarkerade slingor som är 2, 5 km, 3 km och 5 km långa. Varje slinga är markerad med en färg. Kartor finns att hämta i kommunhuset och på Vara folkbibliotek. Du kan även ladda ner en digital karta: Hälsoslingor Vara

I Levene finns en utmarkerad slinga som är 2.5km. Karta till den finns att hämta på biblioteket.

Vandringsleder

Lödöse-Skara

På medeltiden var Lödöse en viktig hamnstad vid Göta älv. Orten var även en viktig knutpunkt för dåtidens pilgrimer. Från Lödöse kunde pilgrimer ta sig med båt till kontinenten och de stora vallfartsorterna eller starta sin pilgrimsvandring till Edsleskog i Dalsland och vidare till Nidaros, Skara och Vadstena. Nu kan du vandra i de medeltida pilgrimerna spår!

Leden är uppdelad i tre sträckor: Göteborg-Lödöse, Lödöse-Skara och Lödöse-Vänersborg. Sträckan Lödöse-Skara går genom Vara kommun och är i sin tur uppdelad i tre delsträckor: Nossebro-Bitterna (30 km), Bitterna-Edsvära (27 km) och Edsvära-Skara (27 km). Leden är uppmärkt med tydliga skyltar. Passa på att uppleva kulturmiljöer och sevärdheter under vandringen.
Kartor och information om leden: Lödöse-Skara leden.

Naturreservat

Ranahult

Landets första kommunala naturreservat, Ranahult, är ett kulturlandskap med rötter i 1500-talet. Ranahult har tätt liggande odlingsrösen och rester av fägator, stenmurar och jordkällare. I den välhävdade slåtterängen med hamlade lindar växer bl.a. ormrot, slåttergubbe och svinrot. Fågellivet är rikt med svarthätta, stenknäck och hackspettar. I skogen dominerar ädla lövträd som ek, lind, alm och ask. Ett flertal stigar går genom området.  Naturreservatet sköts av Vara Naturskyddsförening som årligen ordnar aktiviteter i naturreservatet.
Karta och mer information om naturreservatet Ranahult.
Naturskyddsföreningens aktiviteter i Ranahult.

Levene äng

Karta och information om Levene äng

Rösjö mosse

Karta och information om Rösjö mosse

Löjtantsholm

Karta och information om Löjtnantsholm

Skallstadens domänreservat

Karta och information om Skallstadens domänreservat

Låna flytväst

Ska du ut på sjön och är utan flytväst?

Hör av dej till oss! Vi har flytvästar för uthyrning i storlekar 0- över 80 kg.
Priset är 20 kronor för första veckan och därefter 30 kronor per påbörjad 7-dagars period.

Ring kommunens växel för vidare information, tel 0512-310 00.

Fiske

I Vara kommun är alla fiskevatten privata och man behöver fråga fastighetsägaren/fiskerättsinnehavaren om lov för att fiska.

Almesåsens motionscenter, Ryda

Motionsspår av varierande längd och svårighetsgrad. Elljusspår 1700 m samt 2500 m. Belysningen är tänd alla dagar från skymning till klockan 21.00. Omklädningsrum och dusch finns mot swishbetalning. Spåren ägs av privata skogsägare och sköts av Ryda SK. Kontakt: Lars Olandersson 070-48 312 22.
Karta över motionsspåren i Rydaskogen

Nordvalla, Vedum

Motionsspår i flack terräng i skogs- och kulturlandskap. Elljusspår 2150 m. Belysningen är tänd till klockan 21.00. Spåret sköts av Vedums AIS. Kontakt: Sven-Åke Karlsson tel. 0512- 409 15.

Oltorps friluftsområde, Kvänum

Motionsspår i flack terräng med skyddande blandskog. Elljusspår 2750 m. Belysningen är tänd till klockan 21.00. Spåret ägs sköts av Oltorps Friluftsförening. Kontakt: Helge Lindberg tel. 070-588 25 26.

Kartor och mer information: Skaraborgsleder

Hälsoslingor

I Vara finns tre utmarkerade slingor som är 2, 5 km, 3 km och 5 km långa. Varje slinga är markerad med en färg. Kartor finns att hämta i kommunhuset och på Vara folkbibliotek. Du kan även ladda ner en digital karta: Hälsoslingor Vara

I Levene finns en utmarkerad slinga som är 2.5km. Karta till den finns att hämta på biblioteket.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.