Fritidsgården i Kvänum

Sedan höstterminen 2020 finns fritidsgården i nya lokaler på Nästegårdsskolan.

Fritidsgården är belägen i Nästegårdsskolans ena flygel. Flygeln har rustas upp för att fungera som en fritidsgård och mötesplats på bästa möjliga sätt.

Öppettider

Mellanstadiet

Tisdag 16.00-18.00
Fredag 16.00-19.00

Högstadiet

Tisdag 18.15-20.30
Fredag 19.15-23.30

Kontakt

Instagram – Kvanums Fritidsgard

Facebook – Kvänums Fritidsgård

Telefon Fritidsgården i Kvänum 0512-316 19

Varför flyttade fritidsgården till skolans lokaler?

Efter en genomförd enkät på skolan med dryga 200 svar visade det att en flytt skulle vara till elevernas fördel. Enkäten tillsammans med andra faktorer gjorde att kommunen beslutade att flytta verksamheten till skolans lokaler. Några av fördelarna med de nya lokalerna blir att fritidsgårdens verksamhet blir mer synlig för eleverna och personalen på skolan samt att eleverna får en mer naturlig övergång till fritidsgården. Även utemiljön runt skolan gynnar till fritidsgårdsaktiviteter.

Välkommen till oss!

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.