Konstfadder

I Vara kommun finns det många kommunala konstverk på våra gator och torg. Finns det något som du tycker om lite extra? Nu kan du bli fadder för ett konstverk!

Skulptur föreställande en ko på en gräsmatta. Konstverket Kobism av Lasse Åberg.

Konst kan uppmuntra, ifrågasätta, bekräfta eller skava. Konsten ska berika vår vardag. Den ska tillföra något extra i vår utemiljö. I Vara kommun finns ett trettiotal konstverk runt om i vår utemiljö och ett antal i vår offentliga inomhusmiljö. Konstverken är gjorda med varierande tekniker och från olika tidsepoker. Gemensamt för dem allihop är att de finns till för dem som vistas i Vara kommun. Bland konstnärerna finns bland andra Katharina Grosse, Martin Hansson, Anna Asklund och Lasse Åberg. Vilket gillar du lite extra?

Som fadder känner man lite extra för ett konstverk. I praktiken innebär det att man då och då tittar till verket och ser efter så att den är hel och ren och att den inte har skadats på något sätt. Skulle något behöva göras så rapporterar man in till kommunens felanmälningssystem. Som fadder blir du en form av ambassadör som med ditt intresse och engagemang kan sprida information om just ”ditt” konstverk.

Att vara konstfadder kostar inget och ger heller inte någon ekonomisk ersättning. Däremot bjuds du eller din grupp in till speciella föreläsningar och utbildningar på temat konst. Men framför allt får du glädjen av att rå om ett konstverk lite extra!

Uppstartsträff

En uppstartsträff för konstfaddrar var planerad till våren 2020 men fick på grund av coronaläget skjutas på framtiden. När läget tillåter kommer en träff att hållas.

Vem kan bli konstfadder?

Gillar du konst — eller vill lära dig mer om konst — då kan du bli konstfadder! Fadderskapet funkar för privatpersoner, en konstintresserad grupp, skola, förening eller företag.

Vilket konstverk i Vara kommun känner du lite extra för?

Alla kommunens konstverk

Klicka runt bland alla verken och anmäl dig sedan via formuläret nedan.

 

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.