Priser och stipendier

Blombukett med rosa blommor av olika sorter samt grönda blad.

Kulturstipendier

Kulturstipendierna delas ut efter ansökan/nominering för att möjliggöra utveckling och vidareutbildning inom idrott/friluftsliv respektive konstnärskap eller för att uppmuntra ungdomar till fortsatt engagemang och verksamhet. Kulturstipendierna delas ut till personer som är bosatta i Vara kommun eller som har påtaglig anknytning till kommunen.
– Ett kulturstipendium delas ut till person som är aktiv inom idrott eller friluftsliv.
– Ett kulturstipendium delas ut till person som är aktiv inom konstarterna.

Ansök eller nominera senast 31 mars. Fyll i en ansökningsblankett. Det går också bra att ansöka/nominera via e-tjänst.

Kulturpris

Kulturpriset delas ut efter nominering som belöning till en eller flera personer som utfört en betydelsefull insats inom kulturlivet (inbegripet idrott och friluftsliv). Kulturpriset delas ut till person/personer som är bosatta i Vara kommun eller som har påtaglig anknytning till kommunen. Pristagare utses av bildningsnämnden i samråd med Sparbanken Skaraborg.

Nominera senast den 31 mars. Skicka ditt förslag med motivering, märkt Kulturpriset till
Vara kommun, Bildningsförvaltningen, 534 81 Vara
alternativt till e-post: kulturvara@vara.se
Det går också bra att nominera via e-tjänst.

Årets nytänkare

Årets nytänkare delas efter nominering och juryförfarande ut som utmärkelse till en lokal utvecklingsgrupp (föreningar i samverkan) eller intresseförening som arbetat innovativt med bygdens utveckling under året.
Nominera senast den 31 mars. Skicka ditt förslag med motivering, märkt Årets Nytänkare till
Vara kommun, Bildningsförvaltningen, 534 81 Vara
alternativt till e-post: kulturvara@vara.se
Det går också bra att nominera via e-tjänst.

Kulturstipendier, kulturpris och utmärkelsen Årets nytänkare delas ut i samband med firandet av Sveriges nationaldag den 6 juni.

2020 års stipendiater och pristagare

Kulturstipendium inriktning idrott/friluftsliv: Sebastian Häregård
Kulturstipendium inriktning konstarterna: Erik Johansson
Kulturpris: Lena Sahlin Larsson
Årets Nytänkare: Vara Sportklubb

Bilaga ”Kulturstipendier och Kulturpris i Vara kommun”

Tidigare stipendiater och pristagare

Lista kulturstipendiater inriktning idrott/friluftsliv 1990-2020
Lista kulturstipendiater inriktning konstnärskap 1980-2020
Lista kulturpristagare 1991-2020
Lista Årets nytänkare 2017-2020

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.