Priser och stipendier

Blombukett med rosa blommor av olika sorter samt grönda blad.

Kulturstipendiet och fritidsstipendiet

Kulturstipendiet och fritidsstipendiet delas ut efter ansökan/nominering för att möjliggöra egen utveckling och vidareutbildning inom idrott/friluftsliv respektive konstnärskap eller för att uppmuntra till fortsatt engagemang och verksamhet. Stipendierna delas ut till personer som är bosatta i Vara kommun eller som har påtaglig anknytning till kommunen.

  • Fritidsstipendiet delas ut till person som är aktiv inom idrott eller friluftsliv.
  • Kulturstipendiet delas ut till person som är aktiv inom konstarterna.

Stipendiater utses av bildningsnämnden.

Ansöka eller nominera

Ansök/nominera senast den 31 mars.

Det går bra att ansöka/nominera via e-tjänst.

Alternativt kan du e-posta ditt förslag med motivering, märkt Kultur/Fritidsstipendiet till kulturvara@edu.vara.se

Kulturpris

Kulturpriset delas ut efter nominering som belöning till en eller flera personer som utfört en betydelsefull insats inom kulturlivet (inbegripet idrott och friluftsliv). Kulturpriset delas ut till person/personer som är bosatta i Vara kommun eller som har påtaglig anknytning till kommunen. Pristagare utses av bildningsnämnden.

Nominera

Nominera senast den 31 mars.

Det går bra att nominera via e-tjänst.

Alternativt kan du e-posta ditt förslag med motivering, märkt Kulturpriset till kulturvara@edu.vara.se

Årets nytänkare

Årets nytänkare delas efter nominering ut som utmärkelse till en lokal utvecklingsgrupp (föreningar i samverkan) eller intresseförening som arbetat innovativt med bygdens utveckling under året. Pristagare utses av en jury bestående av ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott, en representant från bildningsförvaltningen samt en representant från samhällsbyggnadsförvaltningen.

Nominera

Nominera senast den 31 mars.

Det går bra att nominera via e-tjänst.

Alternativt kan du e-posta ditt förslag med motivering, märkt Årets nytänkare till kulturvara@edu.vara.se

Kulturstipendier, kulturpris och utmärkelsen Årets nytänkare delas ut i samband med firandet av Sveriges nationaldag den 6 juni.

2022 års stipendiater och pristagare

Fritidsstipendiet: Sami Tietäväinen
Kulturstipendiet: Alva Fransson
Kulturpris: Karin Mann
Årets Nytänkare: Vara Riksteaterförening

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.