Priser och stipendier

Blombukett med rosa blommor av olika sorter samt grönda blad.

Kulturstipendier

Kulturstipendierna delas ut efter ansökan/nominering för att möjliggöra utveckling och vidareutbildning inom idrott/friluftsliv respektive konstnärskap eller för att uppmuntra ungdomar till fortsatt engagemang och verksamhet. Kulturstipendierna delas ut till personer som är bosatta i Vara kommun eller som har påtaglig anknytning till kommunen.

  • Ett kulturstipendium delas ut till person som är aktiv inom idrott eller friluftsliv.
  • Ett kulturstipendium delas ut till person som är aktiv inom konstarterna.

Det går bra att ansöka/nominera via e-tjänst.

Kulturpris

Kulturpriset delas ut efter nominering som belöning till en eller flera personer som utfört en betydelsefull insats inom kulturlivet (inbegripet idrott och friluftsliv). Kulturpriset delas ut till person/personer som är bosatta i Vara kommun eller som har påtaglig anknytning till kommunen. Pristagare utses av bildningsnämnden i samråd med Sparbanken Skaraborg.

Skicka ditt förslag med motivering, märkt Kulturpriset till
Vara kommun, Bildningsförvaltningen, 534 81 Vara
alternativt till e-post: kulturvara@vara.se

Det går också bra att nominera via e-tjänst.

Årets nytänkare

Årets nytänkare delas efter nominering och juryförfarande ut som utmärkelse till en lokal utvecklingsgrupp (föreningar i samverkan) eller intresseförening som arbetat innovativt med bygdens utveckling under året.

Skicka ditt förslag med motivering, märkt Årets Nytänkare till
Vara kommun, Bildningsförvaltningen, 534 81 Vara
alternativt till e-post: kulturvara@vara.se

Det går också bra att nominera via e-tjänst.

Kulturstipendier, kulturpris och utmärkelsen Årets nytänkare delas ut i samband med firandet av Sveriges nationaldag den 6 juni.

2021 års stipendiater och pristagare

Kulturstipendium inriktning idrott/friluftsliv: Leon Johansen
Kulturstipendium inriktning konstarterna: Nea Forslund
Kulturpris: Tiziana Koch
Årets Nytänkare: Tumlebergs bygdegårdsförening

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.