Skaraborgssalongen ansökan

Skaraborgssalongen är en jurybedömd utställning och en mötesplats för både professionella konstnärer och amatörer. Skaraborgssalongen är en väletablerad institution i den skaraborgska konstvärlden och startade för över 60 år sedan i Skövde. I år blir första gången på länge som salongen ambulerar, och det är Vara kommun, i samarbete med Konstmuseet i Skövde och Varabygdens konstförening, som står värd för Skaraborgssalongen 2021.

Bildens föreställer en målarpensel.

Mellan 1 februari – 7 mars är alla som känner sig manade, yrkesverksamma konstnärer och glada amatörer, välkomna att ansöka om att få ställa ut på Skaraborgssalongen 2021. Ansökningsprocessen sker helt och hållet digitalt.

– Alla är välkomna att ansöka till salongen. Vi hoppas att både yrkesverksamma som aspirerande konstnärer tar chansen att söka. Det går att ansöka både som enskild person eller som grupp, säger Sannela Vestrin, kultursamordnare i Vara kommun.

En jury väljer sen ut vilka konstverk som ställs ut på Skaraborgssalongen 2021, som pågår 29 maj – 11 september. Juryn består av Inger Agnemark, ordförande Varabygdens konstförening, Marie Beckman, konstnär, Sannela Vestrin, Kultur & fritid Vara kommun och Tomas Asplund Gustafsson, Konstmuseet i Skövde.

Vänligen läs igenom regler nedan innan du skickar in din ansökan. Notera också att, eftersom Vara kommun genomför utställningen tillsammans med Skövde kommun, så kan Skövde kommuns grafiska element förekomma i anmälan.

Frågor och svar

Här har vi samlat en rad frågor och svar som rör Skaraborgssalongen 2021.

Vem får söka till Skaraborgssalongen 2021?

Alla. Enskilda personer såväl som grupper är välkomna att ansöka.

Vad kostar det?

Anmälningsavgiften är 250 kronor och betalas i samband med ansökan. Detaljerad information om betalning finns i anmälningsformuläret.  Ansökan är ej giltig förrän inbetalningen är registrerad.

Hur lämnar jag in en ansökan?

Ansökningsperioden är mellan 1 februari och 7 mars 2021.

Vad ska jag skicka in?

I webbformuläret fyller du i en ansökningsblankett samt laddar upp fotografier av dina verk. Du ansöker inte med själva föremålen/ verken utan med fotografier av dem i jpeg, png eller pdf-format. Observera att måtten på verken måste anges i ansökningsblanketten, det är viktig information när juryn gör sitt urval. Om du söker med ett videoverk ska du skicka in i något av formaten .mpg, .mpeg, eller .mp4. Ljudverk ska vara i format mp3. De som blir antagna kontaktas för instruktioner om visningsformat. Din film kan komma att visas i ett filmprogram med andra konstnärer. Om du har en installation som inte kan visas i ett program är det viktigt att redan i ansökan bifogar en utförlig beskrivning av hur du vill att verket ska visas.

Hur många verk får jag söka med?

Du kan söka med högst fem konstverk. Du kan söka med verk i samtliga konstnärliga tekniker. De ska vara färdiga för hängning och presentation.  Verken får vara högst tre år gamla och ska helst inte ha varit utställda tidigare. Uppgifter om pris och antal som är till salu (om verket säljs i upplaga) är bindande och kan inte ändras i efterhand. Priset ska inkludera allt som köparen ser (det vill säga inklusive ram och liknande samt Kulturenhetens provision om 30 procent).

Så här ska bidragen märkas

Bilderna/filmerna du laddar upp ska märkas så att de går att para ihop med bidragen du anger i blanketten
(1,2,3 osv).

Vad händer med mina insända fotografier efter jurybedömningen?

Om ditt/dina bidrag kommer med i utställningen så trycks ett av fotografierna i en utställningskatalog. Att du sänder in fotografier och ansökan betyder att du ger tillstånd att utan ersättning låta Vara kommun reproducera utställda verk på internet, i katalog och övriga tryck för Skaraborgssalongen 2021 såsom marknadsföring och dokumentation. Det betyder också att du godkänner att fotografiet erbjuds till pressen för fri publicering i samband med mediebevakningen av Skaraborgssalongen.

När och hur får jag reda på om jag kommit med?

Juryns beslut skickas ut med e-post under vecka 15. De som har antagits får närmare information om inlämning av antagna verk, rutiner för försäljning och så vidare.

Jag har blivit antagen, när ska jag lämna in mina verk?

Inlämning kommer att ske under vecka 20. Dag och tid för att lämna in sitt konstverk kommer att bokas in för att undvika trängsel. Utlämning efter utställningens slut sker under vecka 37. Dag och tid bokas in för att undvika trängsel. Om du inte har möjlighet att själv sköta inlämning/utlämning går det bra att någon annan gör det åt dig.

Packning och transport av verken

Deltagaren står själv för packning och transport av sitt/sina verk till Vara bibliotek samt eventuell transportförsäkring, liksom för återtransporten efter utställningens slut.

Om någon köper det jag ställer ut, hur får jag betalt?

Vid försäljning av de utställda bidragen tar Kulturenheten Vara kommun ut en provision om 30 procent. Försäljningspriset som du anger på ansökningsblanketten ska därför inkludera provisionen. Du får betalt, med avdrag för försäljningsprovisionen, när köparen/köparna erlagt full betalning, och betalningen sätts in på det konto du anger vid inlämning av verken.

Om jag behöver mer information, vart ringer jag?

Upplysningar om Skaraborgssalongen 2021 lämnas av
Sannela Vestrin, telefon 0512-311 13 eller e-post  sannela.vestrin@vara.se

Anmälan

Vänligen läs igenom reglerna innan du skickar in din ansökan. Notera också att, eftersom Vara kommun genomför utställningen tillsammans med Skövde kommun, så kan Skövde kommuns grafiska element förekomma i anmälan.

Ansökningsperioden var öppen mellan 1 februari och 7 mars 2021.
Nu går det inte längre att anmäla sig till Skaraborgssalongen Vara 2021.

Här har vi samlat en rad frågor och svar som rör Skaraborgssalongen 2021.

Vem får söka till Skaraborgssalongen 2021?

Alla. Enskilda personer såväl som grupper är välkomna att ansöka.

Vad kostar det?

Anmälningsavgiften är 250 kronor och betalas i samband med ansökan. Detaljerad information om betalning finns i anmälningsformuläret.  Ansökan är ej giltig förrän inbetalningen är registrerad.

Hur lämnar jag in en ansökan?

Ansökningsperioden är mellan 1 februari och 7 mars 2021.

Vad ska jag skicka in?

I webbformuläret fyller du i en ansökningsblankett samt laddar upp fotografier av dina verk. Du ansöker inte med själva föremålen/ verken utan med fotografier av dem i jpeg, png eller pdf-format. Observera att måtten på verken måste anges i ansökningsblanketten, det är viktig information när juryn gör sitt urval. Om du söker med ett videoverk ska du skicka in i något av formaten .mpg, .mpeg, eller .mp4. Ljudverk ska vara i format mp3. De som blir antagna kontaktas för instruktioner om visningsformat. Din film kan komma att visas i ett filmprogram med andra konstnärer. Om du har en installation som inte kan visas i ett program är det viktigt att redan i ansökan bifogar en utförlig beskrivning av hur du vill att verket ska visas.

Hur många verk får jag söka med?

Du kan söka med högst fem konstverk. Du kan söka med verk i samtliga konstnärliga tekniker. De ska vara färdiga för hängning och presentation.  Verken får vara högst tre år gamla och ska helst inte ha varit utställda tidigare. Uppgifter om pris och antal som är till salu (om verket säljs i upplaga) är bindande och kan inte ändras i efterhand. Priset ska inkludera allt som köparen ser (det vill säga inklusive ram och liknande samt Kulturenhetens provision om 30 procent).

Så här ska bidragen märkas

Bilderna/filmerna du laddar upp ska märkas så att de går att para ihop med bidragen du anger i blanketten
(1,2,3 osv).

Vad händer med mina insända fotografier efter jurybedömningen?

Om ditt/dina bidrag kommer med i utställningen så trycks ett av fotografierna i en utställningskatalog. Att du sänder in fotografier och ansökan betyder att du ger tillstånd att utan ersättning låta Vara kommun reproducera utställda verk på internet, i katalog och övriga tryck för Skaraborgssalongen 2021 såsom marknadsföring och dokumentation. Det betyder också att du godkänner att fotografiet erbjuds till pressen för fri publicering i samband med mediebevakningen av Skaraborgssalongen.

När och hur får jag reda på om jag kommit med?

Juryns beslut skickas ut med e-post under vecka 15. De som har antagits får närmare information om inlämning av antagna verk, rutiner för försäljning och så vidare.

Jag har blivit antagen, när ska jag lämna in mina verk?

Inlämning kommer att ske under vecka 20. Dag och tid för att lämna in sitt konstverk kommer att bokas in för att undvika trängsel. Utlämning efter utställningens slut sker under vecka 37. Dag och tid bokas in för att undvika trängsel. Om du inte har möjlighet att själv sköta inlämning/utlämning går det bra att någon annan gör det åt dig.

Packning och transport av verken

Deltagaren står själv för packning och transport av sitt/sina verk till Vara bibliotek samt eventuell transportförsäkring, liksom för återtransporten efter utställningens slut.

Om någon köper det jag ställer ut, hur får jag betalt?

Vid försäljning av de utställda bidragen tar Kulturenheten Vara kommun ut en provision om 30 procent. Försäljningspriset som du anger på ansökningsblanketten ska därför inkludera provisionen. Du får betalt, med avdrag för försäljningsprovisionen, när köparen/köparna erlagt full betalning, och betalningen sätts in på det konto du anger vid inlämning av verken.

Om jag behöver mer information, vart ringer jag?

Upplysningar om Skaraborgssalongen 2021 lämnas av
Sannela Vestrin, telefon 0512-311 13 eller e-post  sannela.vestrin@vara.se

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.