Regler Vara Snabb

Logotype med texten Vara snabb aktivitetsstöd för unga

Syfte

Stödja och uppmuntra unga människors engagemang och delaktighet i det lokala kulturlivet samt ge möjlighet till eget skapande och drivande av kreativa idéer. Vänder sig till invånare i Vara kommun 13–26 år.

Inriktning

Stöd kan sökas till utåtriktade kulturprojekt och aktiviteter av engångskaraktär, till exempel filmvisning, utställning, tävling och turnering.

Stöd ges inte till aktiviteter som inte är öppna för andra unga, skolprojekt, projekt som stödjer eller ingår i partipolitisk verksamhet, etablerad förenings- eller kulturverksamhet, lön för egen insats eller verksamhet som inte följer svensk lag eller garanterar människors lika värde.

Krav

Projektet ska vara utåtriktat och öppet för andra unga.
Projektet ska vara drogfritt.
I marknadsföring av projektet ska det framgå att stöd ges av Vara kommun.
Ansökan måste lämnas in innan projektet är genomfört. Ansökningar som lämnas in efter att projektet är genomfört beviljas inte.

Stödets storlek

Stödets storlek är beroende av ändamålet, innehållet och målgruppen.

Ansökan, utbetalning, redovisning

Ansökan sker via kommunens e-tjänst/e-formulär som kompletteras med underskrift/er i efterhand. Sök via e-tjänst/formulär.
Om den som söker är under 18 år ska samtliga vårdnadshavare skriva under ansökan.

Efter att ansökan lämnats in tar handläggare kontakt inom 3 arbetsdagar för att erbjuda handledning kring projektet. Svar på ansökan ges inom 3 veckor.
Obs! Under sommaren är handläggningstiden längre. Vi har inte möjlighet att ta emot ansökningar under veckorna 28, 29 och 30, så vill du genomföra ett projekt under sommaren, sök i god tid!

Stöd ges i första hand i form av betalning av fakturor för projektets verksamhet.

Senast 3 veckor efter att projektet genomförts ska en kort utvärdering lämnas in. Utvärderingen kan vara i form av en text, en videoinspelning, fotocollage eller annan form.

Övrigt

Förändringar av projektet kan ske men måste diskuteras med och godkännas av handläggare på Bildningsförvaltningen. Om projektet inte genomförs eller stora förändringar gjorts utan godkännande kan kontaktpersonen bli återbetalningsskyldig.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.