Regler Vara Snabb

Logotype med texten Vara snabb aktivitetsstöd för unga

Syfte

Stödja och uppmuntra unga människors engagemang och delaktighet i det lokala kulturlivet samt ge möjlighet till eget skapande och drivande av kreativa idéer.

Vem kan söka?

Innevånare i Vara kommun mellan 13-26 år.

Inriktning

Stöd kan sökas till utåtriktade kulturprojekt och aktiviteter av engångskaraktär, till exempel filmvisning, utställning, tävling och turnering.
Stöd ges inte till aktiviteter som inte är öppna för andra unga, skolprojekt, projekt som stödjer eller ingår i partipolitisk verksamhet, etablerad förenings- eller kulturverksamhet, lön för egen insats eller verksamhet som inte följer svensk lag eller garanterar människors lika värde.

Krav

Projektet ska vara utåtriktat och öppet för andra unga.
Projektet ska vara drogfritt.
I marknadsföring av projektet ska det framgå att stöd ges av Vara kommun.
Ansökan måste lämnas in innan projektet är genomfört. Ansökningar som lämnas in efter att projektet är genomfört beviljas inte.
Se även Allmänna utgångspunkter för Vara kommuns stöd till ideell verksamhet.

Stödets storlek

Stödets storlek är beroende av ändamålet, innehållet och målgruppen.

Ansökan, utbetalning, redovisning

Ansökan görs på särskild blankett som Vara kommun tagit fram. Blanketten ska vara påskriven av kontaktperson. Alternativt kan man ansöka via formulär på hemsidan som kompletteras med underskrift/er i efterhand.
Om den som söker är under 18 år ska samtliga vårdnadshavare skriva under ansökan.
Efter att ansökan lämnats in tar Kulturenheten/Kultur Vara kontakt inom 3 arbetsdagar (obs! Under juni juli, augusti kan det ta fler dagar) för att erbjuda handledning kring projektet. Svar på ansökan ges inom 3 veckor. Tänk på! Under sommaren är handläggningstiden längre. Var gärna ute i god tid!
Stöd ges i första hand i form av betalning av fakturor för projektets verksamhet eller i kontanter mot inlämning av kvitto upp till beslutat belopp.
Senast 3 veckor efter att projektet genomförts ska en kort utvärdering lämnas in till Kulturenheten/Kultur Vara. Utvärderingen kan vara i form av en text, en videoinspelning, fotocollage eller annan form.

Övrigt

Förändringar av projektet kan ske men måste diskuteras med och godkännas av Kulturenheten/Kultur Vara.
Om projektet inte genomförs eller stora förändringar gjorts utan att kulturenheten/Kultur Varas godkännande kan kontaktpersonen bli återbetalningsskyldig.

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.