Varamodellen

KULTUREN SOM SAMHÄLLSUTVECKLING

Varamodellen samordnar existerande verksamheter som främjar tillgänglighet genom kultur, och ökar kännedomen om befintliga aktiviteter så att målgrupper breddas. Modellen inkluderar kommun, kulturliv, näringsliv, föreningsliv och civilsamhälle.

Alla människor ska känna sig välkomna till alla offentliga platser. För att detta ska kunna ske krävs samordning och kommunikation. Ansvaret för all slags integration är gemensamt, och i Varamodellen går kultur och fritid i bräschen.

Tillgänglighet handlar om att skapa mötesplatser där olika förutsättningar och erfarenheter kan mötas och lära av varandra. Att lägga kraft och ekonomi inom kultursektorn skulle kunna ses som en lyx, men Varamodellen hävdar det omvända. Den konstnärliga kulturen är en mänsklig rättighet inte bara för nyttans skull utan också av egen kraft.

Genom att få bidra i kulturella sammanhang skapas mötesplatser som ökar modet att ta kontakt, både hos människor som bott i Vara i generationer och hos nyinflyttade Varabor. Nya möten ger ny utveckling.

Varamodellen är ett samarbete mellan Vara kommun och Vara konserthus.

 

Varamodellen är...

… en flexibel, samverkansinriktad och lösningsfokuserad idé med kulturen i fokus. Den riktar sig till utbildning, kulturaktörer, kommunala verksamheter, politik, näringsliv, föreningsliv och andra ideella krafter. Den vill möjliggöra för alla människor att mötas och för nya målgrupper att hitta in i samhället genom kultur.

Varamodellen innehåller...

… utvecklingsarbete i samordning och kommunikation
… mötesplatsbyggande över gränser genom kultur
… grundkurs i kunskap om migration
… inspiration och konkret delande av kunskap, erfarenheter och goda exempel

Exempel

Kulturslingan
Under en dag i april genomfördes för första gången Kulturslingan i Vara.
Kulturslingan kallas satsningen där kulturen spelar en framträdande roll i att nå fler människor. Alla kulturella mötesplatser i Vara bjöds in att delta för att visa upp sina verksamheter och aktiviteter. Det var ett brett spektra av aktiviteter som dagen bjöd på. Konstutställning, boktipsande, teaterföreställning, filmvisning och pyssel, för att nämna några få. Men i fokus var just mötesplatserna.

– Med kulturslingan fick vi chansen att visa vad det finns att göra i kommunen och välkomna alla att delta. I år hölls Kulturslingan i Vara, men vår förhoppning är att projektet kan växa till nästa år och innefatta hela kommunen, säger Karin Beckman, kulturchef Vara kommun.

Följande aktörer var med och arrangerade Kulturslingan:
Kultur Vara, Torsbo fritidsgård, Vara kulturskola, Vara Badhus, Vara konserthus, Vara hembygdsförening, Mötesplats Conventus, Park Bio, NBV Väst, Röda korset Mötesplats Kupan, Studiefrämjandet & Varaslättens buggare.

Låtskrivarprojektet
Ungdomar från fritidsgården, kulturskolan och ensamkommande ungdomar från förberedelseklasser i Vara fick tillsammans med sångerskan och låtskrivaren Sofia Karlsson och slagverksartisten och låtskrivaren Sebastian Ring lära sig att utveckla befintligt material och skriva helt nytt. Projektet träffades vid sammanlagt åtta tillfällen och avslutades med en konsert. Deltagarna medverkade också under konserthusets Alla spelar roll-kväll med Emil Jensen, artist in residence på Vara konserthus.

Låtskrivarprojektet var ett samarbete mellan Vara kommuns kulturenhet; kulturskola, fritidsgård och bibliotek, och Vara konserthus.

Alla spelar roll – En kväll om allas delaktighet, på Vara konserthus
Emil Jensen, Artist in Residence på Vara Konserthus, förde oss genom en kväll där fokus låg på allas delaktighet och vad vi kan göra tillsammans. Kvällen bjöd t ex på den lokala showgruppen Stjärnskott, Tantorkestern från Nossebro, Låtskrivarprojektet, goda exempel, minimässa och mycket mer. Det blev en välbesökt kväll med god uppslutning från föreningsliv och civilsamhälle.

Bilder

Låtskrivarprojektet:
IMG_4327

IMG_4196

img4148

Alla spelar roll – en kväll om allas delaktighet:
publik

stjärnskott

Kulturslingan:
Kulturslingan med logga

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna:
Karin Beckman, kulturchef Vara kommun,
Elin Svensson, produktionschef Vara konserthus,
uppgifter finns i högerspalten.

Varamodellen är ett samarbete mellan Vara kommun och Vara konserthus.

… en flexibel, samverkansinriktad och lösningsfokuserad idé med kulturen i fokus. Den riktar sig till utbildning, kulturaktörer, kommunala verksamheter, politik, näringsliv, föreningsliv och andra ideella krafter. Den vill möjliggöra för alla människor att mötas och för nya målgrupper att hitta in i samhället genom kultur.