Artikeln publicerades 3 juni 2024

Skötsel av balkong, uteplats och trädgård

Vitt radhus i ett plan med träd planterade framför varje entré.

Har din lägenhet uteplats, trädgård eller balkong? Då finns det några saker du ska tänka på!

Äntligen är sommaren här! För dig som har balkong, uteplats eller trädgård innebär det att du behöver ta lite extra hand om ditt utomhusutrymme. Här kan du läsa om vad som gäller för respektive plats.

Balkong

 • Balkongen ska hållas städad från skräp och annat som kan skapa olägenhet för fina grannar.
 • Det är endast tillåtet att grilla med elgrill på balkongen.
 • Blomlådor ska sitta på insidan av balkongräcket.

Uteplats och trädgård

 • Du ska hålla uteplatsen fri från sopor och annat skräp.
 • Uteplatsen får inte användas som förvaringsutrymme för gamla möbler, bildäck eller annat som stör den allmänna trivseln.
 • Plattytor ska hållas rena från ogräs och mossa. Stenplattornas fogar ska rensas med jämna mellanrum. Bäst resultat får du om du gör det ofta, då får fröerna ingen grogrund och man tröttar ut rotsystemen.
 • Trädäck ska hållas rent från mossa eller annan påväxt.

Gräsmatta

 • Gräsmattor får vara max 8 cm höga.
 • Gräs bör klippas cirka en gång i veckan under perioden maj-september.

Rabatter

 • Rabatter ska hållas ogräsfria för att minska risken för spridning via frö eller rotsystem. Det brukar räcka med 1-3 ordentliga rensningar per säsong.

Häckar

 • Häck klipps på utsidan och höjden av Vara Bostäder. Klippning av insidan och rensning under häcken (både insida och utsida) är hyresgästens ansvar.

Staket, vindskydd och spaljéer

 • Du ansvarar för att staket, spaljéer och vindskydd lagas, oljas eller målas vid behov.
 • När du målar staketet, spaljén och vindskyddet använd en akrylatbaserad utefärg. Den är vattenbaserad och godkänd miljömässigt. Har du frågor om andra godkända utefärger så fråga där du köper färg.

Studsmattor och plaskpooler

 • Det är tillåtet att ha studsmatta eller en mindre plaskpool på sin uteplats. När det gäller studsmattor och plaskpooler har du som hyresgäst helt och hållet ansvar för dessa.
 • Det är inte tillåtet att ha studsmatta, plaskpool eller andra lekredskap på allmänna gräsmattor eller hårdgjorda ytor.