Telefon, e-post och besöksadress

Ring (+46)0512-310 00 eller e-posta till vara.kommun@vara.se.
Söker du någon enskild person? Se adressboken.

Vara kommun
534 81 Vara
Besöksadress: Stora Torget 8

Nyheter

Kommunfullmäktige godkände i måndags kväll kommunens årsredovisning. Resultatet för 2016 blev plus 39 miljoner kronor. Läs hela årsredovisningen: Årsredovisning 2016

Miljö- och byggnadsnämnden har fått in ett antal samtal gällande råkor och kajor som hittat nya häckningsplatser och nu börjat…

Evenemang