Telefon, e-post och besöksadress

Ring (+46)0512-310 00 eller e-posta till vara.kommun@vara.se.
Söker du någon enskild person? Se adressboken.

Vara kommun
534 81 Vara
Besöksadress: Stora Torget 8

Nyheter

Vara kommun utbjuder fastigheten Vara Jung 3:97, f.d. förskola, till försäljning. På fastigheten finns två sammanbyggda byggnader varav en är…

Evenemang