Telefon, e-post och besöksadress

Ring (+46)0512-310 00 eller e-posta till vara.kommun@vara.se.
Söker du någon enskild person? Se adressboken.

Vara kommun
534 81 Vara
Besöksadress: Stora Torget 8

Nyheter

Under hela vecka 46 och framåt cirka 3 till 4 veckor kommer spolning av vattenledningarna i centrala Vara att utföras.…

Evenemang