Telefon, e-post och besöksadress

Ring (+46)0512-310 00 eller e-posta till vara.kommun@vara.se.
Söker du någon enskild person? Se adressboken.

Vara kommun
534 81 Vara
Besöksadress: Stora Torget 8

Nyheter

Evenemang

Vernissage för utställningen med Marie Holmgren och Kjellåke Gerinder i Konsthallen den 11 mars kl 11.00. Utställningen avslutas med en…...