Telefon, e-post och besöksadress

Ring (+46)0512-310 00 eller e-posta till vara.kommun@vara.se.
Söker du någon enskild person? Se adressboken.

Vara kommun
534 81 Vara
Besöksadress: Stora Torget 8

Nyheter

Läsårstiderna för läsåret 2017/2018 ändrades under bildningsnämndens sammanträde i april. Läsårstider 2017/2018 Hösttermin: 21 augusti – 20 december Vårtermin: 9…

Demokratitorg innebär att politiker och ungdomar från Västra Götalandsregionen träffas och diskuterar aktuella angelägna frågor. Tanken var att ge förutsättningar…

Evenemang