Telefon, e-post och besöksadress

Ring (+46)0512-310 00 eller e-posta till vara.kommun@vara.se.
Söker du någon enskild person? Se adressboken.

Vara kommun
534 81 Vara
Besöksadress: Stora Torget 8

Nyheter

Evenemang

Utställning med kommunens och Varabygdens konstförenings inköpta konst 2016. 11 - 25 januari VARA BIBLIOTEK Utställningshallen Välkomna! Arr: Kultur Vara…...