Telefon, e-post och besöksadress

Ring (+46)0512-310 00 eller e-posta till vara.kommun@vara.se.
Söker du någon enskild person? Se adressboken.

Vara kommun
534 81 Vara
Besöksadress: Stora Torget 8

Nyheter

Miljö- och byggnadsnämnden har fått in ett antal samtal gällande råkor och kajor som hittat nya häckningsplatser och nu börjat…

Evenemang