Tillgänglighetsredogörelse

VaraNet AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur www.varanet.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.varanet.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt två arbetsdagar.

Kontakta kommunens kontaktcenter

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Fyll i formuläret nedan eller skriv till e-post: kommunikation@vara.se


Fyll i de brister i tillgänglighet du har hittat på någon av Vara kommuns hemsidor

Fyll i ditt namn
Kontakt
Kontakt


Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast våren 2024.

Bristande förenlighet med lagkraven

  • Filmer saknar syntolkning.
  • Anpassningen av text och grafiska element, som menyer, blir svåra att läsa vid olika skärmstorlekar och förstoringsgrader.
  • Skärmläsare får ingen information om vilka formulärfält som är obligatoriska att fylla i.
  • Sökfält som leder till samma sökningar har olika namn.
  • Frågan ”Hjälpte informationen på sidan dig?” och knapparna ”Ja” och ”Nej” hänger inte ihop om man använder skärmläsare.

Hur vi testat webbplatsen

WCAG Networks Länk till annan webbplats. har gjort en oberoende granskning av webbplatsen. Senaste bedömningen gjordes den 6 oktober 2023.

Hjälpte informationen på sidan dig?