Artikeln publicerades 30 november 2023

Grundläggande behörighet på yrkesprogram

Gymnasieskolans yrkesprogram ska ge grundläggande behörighet till högskola och universitet.

Nu gäller nya bestämmelser som ska göra det lättare för elever på yrkesprogram att nå grundläggande behörighet till högskola och universitet. De nya bestämmelserna ska tillämpas första gången för elever som påbörjar utbildning höstterminen 2023.

Vad innebär förändringen för yrkesprogrammen?

Förändringen innebär att kurserna svenska 2 och 3 eller svenska som andraspråk 2 och 3 samt engelska 6 ingår i den gymnasiegemensamma delen i programstrukturen. Programstrukturen utökas därmed till 2800 poäng, respektive 2700 poäng på de program där någon av de nämnda kurserna redan ingår i ordinarie programstruktur. Det är det här utgångsläget alla huvudmän nu ska planera utifrån.

Kraven för yrkesexamen har inte ändrats och alla elever kan fortfarande nå en yrkesexamen inom 2500 poäng. Den stora skillnaden är att eleven nu väljer bort kurserna för grundläggande behörighet om de inte vill läsa dem istället för att välja till dem som det var tidigare.

Eleverna får information om detta i skolan och gör sina val direkt efter sportlovet.

Eleven har nedan val att göra inför årskurs 2

  • 1. Väljer eleven att ha kvar svenska 2, svenska 3 och engelska 6 som gymnasiegemensamma ämnen kan eleven välja ytterligare 200 poäng på sitt individuella val.

Studieplanen kommer då att omfatta 2800 poäng (BF 2700 poäng).

Ange

2. Väljer eleven att ta bort svenska 2, svenska 3 och engelska 6 från gymnasiegemensamma ämnen kan eleven ändå välja att läsa dessa kurser men som sitt individuella val i form av ”Högskolepaketet” (så som det erbjuds i nuläget).

Studieplanen kommer då att omfatta 2600 poäng (BF 2500 poäng)

Ange
  • 3. Väljer eleven att ta bort läsa svenska 2, svenska 3 och engelska 6 helt och hållet väljer eleven andra kurser inom det individuella valet.

Studieplanen kommer då att omfatta 2500 poäng.

Ange

Denna utökning av studieplanerna som Skolverket beslutat kommer att påverka schemats omfattning.