Artikeln publicerades 22 december 2023

AÅS informerar om felaktigt utskick

Bild på ett brunt avfallskärl med sopor i.

Avfall & Återvinning Skaraborg, AÅS, informerar om att deras kunder i Vara kommun har fått ett utskick med felaktig information om nya tömningsdagar. Mer information finns på AÅS hemsida.

Avfall & Återvinning Skaraborg som ansvarar för sophämtningen i Vara kommun informerar att ett informationsutskick med felaktiga uppgifter har skickats till kunder i bland annat Vara kommun. Alla kunder kommer i början av januari att få ett nytt utskick med korrekt information.

På Avfall & Återvinning Skaraborgs hemsida finns mer information.

Felaktigt utskick till kunder angående sophämtning i Vara Länk till annan webbplats.