Artikeln publicerades 20 december 2023

Ännu mer fokus på hållbarhet efter verksamhetsutvecklingen

Två kvinnor klädda i svart står i en korridor. Kvinnan till vänster håller i en städmopp.

Ellen van Dijk, lokalvårdschef och Pom Wilsson, lokalvårdare

Nya arbetssätt och ett tätare samarbete på lokalvårdsenheten. Det är två resultat av kommunens verksamhetsutveckling med fokus på hållbarhet.

– Jag tänker mer på hållbarhet nu än vad jag gjorde innan. I jobbet, men också hemma, säger lokalvårdaren Pom Wilsson.

Hållbarhetsfrågorna är centrala i det mesta som lokalvården arbetar med, både socialt och miljömässigt. De förvaltar kommunens fastigheter genom städning och är delaktiga vid om- och nybyggnationer.

– Det kan bland annat handla om att förmedla vilka golvtyper eller färger som är hållbara och lättstädade, säger Ellen van Dijk, lokalvårdschef.

Mindre grupper

Samarbetet på den egna enheten har ökat under tiden de arbetat med social hållbarhet. Personalen har delats in i mindre grupper vid arbetsplatsträffarna vilket gjort att de haft bra dialoger och utbyte av erfarenheter.

– Genom att vara färre i varje grupp har vi kunnat lära känna varandra bättre och fått en större trygghet i gruppen, säger Ellen van Dijk.

Hålla i arbetet

Både Ellen och Pom tycker att de fått vidareutveckla sitt pågående hållbarhetsarbete på enheten och samtidigt fått nya insikter för framtiden.

– Nu behöver vi fortsätta att hålla i arbetet. Det kan ibland vara svårt att få med sig alla, men vi behöver jobba tillsammans och hjälpas åt, säger Pom Wilsson.