Artikeln publicerades 18 december 2023

Avfallstaxan höjs 2024

Avfallstaxan i Vara kommun kommer att höjas och höjningarna kommer bli olika stora för olika abonnemang.

Orsaken är att alla 13 kommuner som ingår i Avfall & Återvinning Skaraborg så småningom kommer att ha samma nivå på taxorna. Det kommer att ta mellan tre och fem år att samordna.

Hämtningsavgift

Taxorna för hämtningsavgiften i Vara kommun kommer att höjas medan grundavgiften kommer att vara oförändrad. Detta innebär att hela abonnemanget för sophämtning blir mellan 10 och 20 procent dyrare. Som jämförelse får en villakund med abonnemang för 190 liters kärl för restavfall och matavfallkärl, tömning varannan vecka, en kostnadsökning på 35 kr per månad. För flerbostadshus minskar grundavgiften per lägenhet och år medan hämtningsavgifterna för restavfall höjs.

Matavfallssortering

Från 1 januari 2024 är det obligatoriskt med utsortering av matavfall i Sveriges kommuner. Avfall &Återvinning Skaraborg har ansökt om dispens från kravet. För Vara kommun kommer obligatorisk matavfallsinsamling startas upp stegvis i samband med införande av insamling av förpackningar fastighetsnära. De kunder som idag har matavfallsinsamling fortsätter att sortera precis som tidigare.

Vill du veta vad din taxa blir efter årsskiftet finns information här Avfallstaxor Länk till annan webbplats.

Vill du veta mer om vad som är på gång inom avfallshantering och sortering finns information här Matavfall och sortering Länk till annan webbplats.