Artikeln publicerades 15 december 2023

Farlig genväg stängs tillfälligt för fordonstrafik

Vara kommuns logga

Under året har kommunen uppmärksammats på att förbindelsen mellan Elisgatan och Violvägen i Vara tätort är trafikfarlig med flera olyckor som följd. För att lösa trafiksäkerhetsproblemen har tekniska nämnden beslutat att tillfälligt förbjuda fordonstrafik mellan Violvägen och Elisgatan under 2024.

Med hjälp av väghinder kommer förbindelsen mellan Elisgatan och Violvägen att tillfälligt stängas av för fordonstrafik under 2024. Beslutet har tagits av tekniska nämnden. Bakgrunden är att boende i området och polisen har signalerat brister i trafiksäkerheten i kombination med att Elisgatan ändrat karaktär till genomfartsgata med höga hastigheter.

Nämnden har sökt efter enkla åtgärder för att komma till rätta med trafiksituationen, men allvarligheten i tillbuden tvingar oss att vidta åtgärder. Det första steget blir att införa ett tillfälligt förbud mot motortrafik under 2024. Nämnden kommer att använda den tiden för att bedöma hur den aktuella vägsträckan fortsatt ska hanteras, säger Erik Lindström, ordförande i tekniska nämnden.

Förbindelsen mellan Elisgatan och Violvägen är ursprungligen tänkt som gång- och cykelväg men har anpassats för fordonstrafik för att förkorta vägen till och från de centrala delarna i Vara tätort. För att cykel- och gångvägen ska vara säker har den bland annat asfalterats och breddats för att dubbelriktad fordonstrafik och en separat cykel- och gångväg få plats. De trafiksäkerhetshöjande åtgärderna har dock begränsats av områdets övriga infrastruktur.

Mer information

För mer information, kontakta tekniska förvaltningen genom kontaktcenter: 0512-310 00