Artikeln publicerades 19 oktober 2023

Fint resultat i plockanalys på Heljeveds återvinningscentral

Personal på Heljeveds återvinningscentral genomför en plockanalys av restavfall.

Invånarna i Vara kommun är duktiga på att sortera sitt avfall. Den slutsatsen drar vi efter en plockanalys som Avfall & Återvinning genomfört på Heljeveds återvinningscentral.

En plockanalys innebär att en viss mängd restavfall samlas ihop, i det här fallet cirka 2 ton. Restavfallet tippas sedan ut på marken och sorteras för hand. Det avfall som inte skulle ha legat i restavfallet sorteras ut och vägs. Det mesta, 86,3 procent, har vi sorterat rätt. Det innebär att 13,7 procent hamnat fel. Skrot, textilier och returträ är det som vi kan sortera bättre framåt för att minska mängden felsorterat restavfall ännu mer.

Plockanalysen är den första som genomförts på Heljeveds återvinningscentral. Framåt kommer analyserna göras med jämna mellanrum för att se om vi blir bättre eller sämre på att sortera. Visst kan vi bli bättre?!