Artikeln publicerades 9 oktober 2023

Förbättringar i kommunens orter

2023 års tätortsvandringar är precis genomförda och i samband med det vill vi göra en tillbakablick – vad har vi åstadkommit sen tätortsvandringarna 2022?

Varje höst genomför vi så kallade tätortsvandringar i kommunens orter. På en tätortsvandring träffas föreningar och representanter från kommunen för att gå en tur i orterna. Under tätortsvandringarna kan föreningarna komma med förslag på förbättringar och goda idéer för icke kostnadsdrivande åtgärder på den kommunala marken.

Under vandringen diskuterar vi även trygghetsfrågor och om det finns platser eller andra saker som upplevs som otrygga i våra orter.

Efter genomförda vandringar tar vi vidare förslagen till ansvariga förvaltningar och ser över om vad som är möjligt att genomföra. Många av förslagen ligger till grund för förbättringar som sedan utförs i orterna.

2023 års tätortsvandringar är precis genomförda och i samband med det vill vi göra en tillbakablick – vad har vi åstadkommit sen tätortsvandringarna 2022?

Arentorp

 • Julgranen har fått ny belysning.
 • Pågår just nu: Lekplatsen ska få nya klätterställningar till olika åldrar, bänkar, en pergola och en babygunga.
 • Pågår just nu: Pulkabacken flyttas från lekplatsen till gräsytan vid hockeyrinken.
 • Ska göras: En sarg för att begränsa en liten yta av isen för mindre barn.

Emtunga

 • Isbanan har fått parkbänkar med ryggstöd.
 • Banvallen, precis där skogen börjar, har fått en parkbänk.
 • Ska göras: Kant kring utegymmet så att barken håller sig på rätt sida.

Helås

 • Ny linbana.
 • Grillstugan har fått markisväv (som kan fällas ned vid behov).
 • Ska göras: Boulebanan ska få en pergola.

Jung

 • Granplantor.
 • Belysning vid utegymmet styrd av timer.
 • Ska göras: Bänk runt trädet vid utegymmet.
 • Ska göras: Nytt tennisnät och justering av stolpar.
 • Ska göras: Klocka och termometer på vindskyddet vid isbanan.

Larv

 • Ska göras: Tre stycken belysningsstolpar ska sättas upp, för att hela sträckan mellan isbanan och Hedensborg ska vara belyst.

Stora Levene

 • Ny belysningsstolpe med ledbelysning och timertändning till badsjön.
 • Virke till den lilla bryggan.

Tråvad

 • Grillplats vid tennisplanen.

Tumleberg

 • Flaggstänger vid Naturhålan och bygdegården.

Vara

 • Gatubelysning mellan Tråvadsgatan och Baldersgatan.

Vedum

 • Pågår just nu: Grillplats vid Åselid.