Artikeln publicerades 6 juli 2023

Forskningsprojekt om aktiva transporter i Skaraborg

Ett barn lär sig cykla, en man springer bakom och håller i styret.

Under 2023 deltar vi i ett forskningsprojekt om aktiva transporter. Du som kommuninvånare kan därför delta i en enkätstudie. Genom att delta bidrar du till att öka kunskapen om aktiv transport i landsbygdskommuner.

Syftet med projektet är att förenkla möjligheterna till aktiva transporter i Skaraborg. En av folkhälsans stora utmaningar är att skapa förutsättningar för en hållbar livsstil. Regioner och kommuner arbetar för att befolkningen ska kunna använda aktiva transporter såsom att cykla eller gå för att transportera sig.

Är du intresserad av att delta i studien?

Enkäten tar cirka 10 minuter att besvara. Dina svar är anonyma. Enkäten nås här: Enkät om aktiva transporter Länk till annan webbplats.

Vid frågor eller om du vill besvara enkäten per telefon kontakta: ina.siby@vgregion.se

Vad är målet med projektet?

Målet med projektet är inkludera invånare i Skaraborg i en behovsanalys för att öka kunskapen om vad som kan uppmuntra till aktivt resande och rörlighet. Resultatet ska bli ett strategiskt policydokument om aktiv transport i landsbygdskommuner, vilket förväntas kunna presenteras under hösten 2024.

Vilka deltar i projektet?

Projektet leds av Västra Götalandsregionen och Högskolan i Skövde och finansieras av Formas.

Samtliga kommuner i Skaraborg har erbjudits att delta i forskningsprojektet via enkäter till slumpmässigt utvalda kommuninvånare. Deltagandet är frivilligt för alla invånare från 10-års ålder. En pilotstudie har genomförts innan uppstart av forskningsprojektet.