Artikeln publicerades 8 april 2024

Kommunikationssystem stärks i kommunerna

Mikael Norberg, mätare och anläggare på VA-enheten, Andreas Gustavsson, säkerhetssamordnare, Jennie Himmerman, undersköterska, Carl Paegle, säkerhetssamordnare, och Peter Larsson, undersköterska.

45 komradior ska förstärka kommunikationen i krissituationer i Vara, Essunga och Grästorps kommuner. Skulle den vanliga mobiltelefonin ligga nere kan komradiorna användas istället.

Idag är vi vana att våra ordinarie kommunikationskanaler som webb och telefoni fungerar.

Vi har sett att våra ordinarie kommunikationskanaler är sårbara och att vi behöver planera för att kunna nå ut på andra sätt, säger Andreas Gustavsson, säkerhetssamordnare.

Det är av stor vikt att våra samhällsviktiga verksamheter kan kommunicera med varandra.

Hemtjänsten och vatten- och avloppsverksamheten är tydliga exempel där vi måste kunna prata med varandra även om vanlig telekommunikation ligger nere, säger Andreas Gustavsson.

Det finns också andra tillfällen då kommunen behöver komplettera de vanliga kanalerna med ytterligare kommunikationsvägar, exempelvis kan kommunen upprätta informationspunkter och trygghetspunkter dit allmänheten kan komma för att få mer information. Utrustningen kan då exempelvis användas för att nå polis, ambulans och räddningstjänst.

I samarbete med Frivilliga Radioorganisationen (FRO) har kommunerna köpt in 15 kommunikationsenheter vardera, vilket möjliggör skapandet av det nya kommunikationssambandet Krisa.

Sedan tidigare använder kommunerna även Rakel, Sveriges nationella kommunikationssystem för samverkan och ledning. Dessa enheter möjliggör smidig samverkan och ledning med andra viktiga aktörer inom beredskapssystemet, såsom Länsstyrelsen, räddningstjänsten och polisen.