Artikeln publicerades 11 december 2023

Medarbetarna trivs på arbetsplatsen - kvitto på arbetsmiljöarbete fungerar

Anna Cederquist, kommundirektör och Elin Sundén, HR-chef på Vara kommun.

Majoriteten av medarbetarna i Vara kommun trivs på sin arbetsplats, upplever att de vet vad som förväntas av dem och att arbetet är meningsfullt. Det visar resultatet från medarbetarundersökningen som besvarades av 87 procent av de anställda.

Undersökningen innehöll frågor om allt från arbetsbelastning, kränkande särbehandling, utvecklingsmöjligheter och återhämtning. Ledarskap, motivation och styrning är tre områden som mäts på landsomfattande nivå. I den sammanlagda bedömningen av områdena ligger alla områden över 4,0 av 5,0 möjliga.

– Det är glädjande att vi återigen får ett fint resultat på hög nivå. Det är ett kvitto på att vårt arbete med systematiskt arbetsmiljöarbete, satsning på verksamhetsutveckling och ledarutveckling får resultat, säger kommundirektör Anna Cederqvist.

Grund för arbete framåt

Resultatet från undersökningen kommer att ligga till grund för det fortsatta systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsgrupperna kommer arbeta vidare med det som är bra och det som behöver förbättras. Återhämtning var det område som fick lägst poäng även i år.

­– Det kommer även framgent att vara prioriterat i vårt arbetsmiljöarbete, säger HR-chef Elin Sundén och berättar att alla medarbetare nyligen deltog på en inspirationsföreläsning av Thomas Kahn med temat arbetsglädje och återhämtning som en del av verksamhetsutvecklingen.