Artikeln publicerades 12 juni 2024

Mobilfri skoldag till hösten

Fotot är från ett klassrum där eleverna sitter vända framåt mot tavlan. I förgrunden syns en hand som håller i en mobiltelefon. Det är ett kryss över telefonen.

Mobilfri skoldag på alla grundskolor och helt mobilfria klassrum på Lagmansgymnasiet ska införas under hösten. Den rekommendationen beslutade politikerna i bildningsnämnden att ge alla rektorerna i Vara kommun.

2020 ändrades skollagen så att lärare, mentorer och rektorer kan samla in elevernas mobiler under lektionstid. Rektorer har även möjligheten att utlysa hela skolan mobilfri under en årsperiod. I Vara kommun har frågan behandlats politiskt för att ge rektorerna än mer tyngd i sina beslut om att införa mobilfri skoldag och för att frågan ska förankras ordentligt.

Bättre miljö för lärande

Syftet med införandet av mobilfri skoldag, som utgår från forskning på området, är att öka tryggheten, skapa en bättre miljö för lärande både i skolan och i hemmet, öka elevers rörelse och minska kränkningarna via sociala medier. Det är rektorerna på respektive skola som fattar beslut om mobilfri skoldag och det finns redan i kommunens F-6-grundskolor (förskoleklass till årskurs 6). Under hösten är planen att det ska införas på samtliga grundskolor. Innan införandet kommer mer information till både elever och vårdnadshavare.

Beslut i bildningsnämnden

Bildningsnämndens beslut blev att rekommendera införandet av mobilfri skoldag i Vara kommuns grundskolor under hösten 2024.

Bilden är AI-genererad.