Artikeln publicerades 19 oktober 2023

Nybyggda lokaler för Kvänumsbarn

På Kvänums förskola pågår arbetet för fullt med att bygga nya permanenta lokaler som ska rymma två avdelningar som idag finns i tillfälliga moduler. Dessutom ska en ny utemiljö som passar alla barnen bli klar under hösten.

– Det är väldigt roligt. Det är många i Kvänum som är glada över satsningen, säger rektor Jennie Samuelsson.

Alla avdelningarna kommer att hänga ihop när det är klart istället för att vara i två huskroppar som idag.

– Vi i personalen kommer att se varandra mer när vi inte är separerade. Det gör det enklare att samarbeta, säger rektor Jennie Samuelsson.

Personalen kommer att arbeta i tre storarbetslag vilket gör det lättare att anpassa undervisningen utifrån barnens utveckling och behov men också göra så att personalen kan variera sina arbetsuppgifter mer vilket gör att arbetsmiljön förbättras.

Du kan läsa mer här Nyhetsrummet Länk till annan webbplats.