Artikeln publicerades 14 december 2023

Ny VA-taxa från 1 januari 2024

Vara kommun har beslutat om en ny taxa för vatten och avlopp som börjar gälla från och med första januari 2024.

VA-taxan höjs med 4,1 procent på brukningsavgiften. Det innebär för en genomsnittlig villa en höjning med 32 kronor per månad. För en genomsnittlig lägenhet blir det en ökning med ungefär 20 kronor per månad.

Orsaken till höjningen är främst stora räntehöjningar och ökade driftkostnader.

Vad är en brukningsavgift?

Brukningsavgiften är den taxa som alla fastighetsägare betalar för att använda de kommunala VA-tjänsterna. Den består av två fasta avgifter och en rörlig avgift som styrs av hur mycket vatten du förbrukar.

Brukningsavgiften ska täcka de kostnader som kommunen har för att:

  • producera och distribuera dricksvatten
  • ta hand om avloppsvatten och dagvatten
  • underhålla ledningar och anläggningar
  • bibehålla och utveckla VA-verksamheten.

Vatten- och avloppsverksamheten är en verksamhet som finansieras av avgifter och får varken gå med vinst eller förlust.