Artikeln publicerades 24 maj 2024

Rekordhögt betyg för företagsklimatet i Vara kommun

Gabriela Bosnjakovic och Johanna Forslund Kullander

Företagen i Vara kommun ger kommunen en 4 på en 6-gradig skala när det gäller det sammanfattande omdömet av det lokala företagsklimatet.

– Att Vara får det högsta betyget sedan mätningen började är väldigt glädjande, säger kommunstyrelsens ordförande Gabriela Bosnjakovic. Det visar att kommunen och näringslivet gemensamt tar ansvar för att skapa tillväxt här.

Varje år genomför Svenskt Näringsliv en enkätundersökning där företag får bedöma förutsättningarna för att driva företag i landets alla kommuner.

Under de senaste åren har kommunen anpassat både organisation och arbetssätt för att bättre kunna möta företagens behov.

– Företagsklimat handlar om attityder och bemötanden i alla delar av den kommunala organisationen. Alla befattningar behöver vara ”näringslivschefer” om än utifrån olika perspektiv. Fokus behöver vara på att möta medborgarna koordinerat och utifrån ett helhetstänk, säger Johanna Forslund Kullander, samhällsbyggnadschef på Vara kommun.

Svenskt Näringslivs företagsklimatsranking är en attitydundersökning och en av flera mätningar av företagsklimatet. En annan är Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) mätning ”Insikt” som följer upp de medborgare som faktiskt haft ärenden hos kommunen.

– De här mätningarna har de senaste åren pekat i samma positiva riktning, säger Gabriela Bosnjakovic, vilket bekräftar att kommunen gör rätt saker.

– Det vi ska göra mer av framåt är att utveckla nya – och vidareutveckla befintliga
e-tjänster – så att vi kan serva medborgare dygnet runt. Även att utveckla tjänster för öppna data så att medborgare själva – när de vill – kan hitta den information de efterfrågar, fyller Johanna Forslund Kullander på med.

Sedan ett år tillbaka finns ett inrättat Kontaktcenter i kommunen som vid mätningar och uppföljningar visar att allt fler får hjälp snabbt utan att behöva jaga enskilda handläggare. En väg in spar tid för medborgarna, kortar handläggningstider och skapar mer tid för utveckling i den kommunala organisationen.

Vi ser en positiv utveckling och fortsätter arbetet framåt tillsammans med näringslivet. Det är det som ger resultat, säger Gabriela Bosnjakovic.