Artikeln publicerades 5 oktober 2023

Social hållbarhet i fokus på verksamhetsutvecklingen

Vara kommuns verksamhetsutveckling har varit igång i drygt ett år. Nu är det dags för lärresa nummer tre och den fokuserar på social hållbarhet.

– Ekonomisk och miljömässig hållbarhet är vi ganska bra på att se och jobba med, men vi behöver bli bättre på att även ta ansvar fullt ut för att bli än mer socialt hållbara, säger kommundirektör, Anna Cederqvist.

Fokus ligger på två områden; återhämtning och arbetsglädje samt våld i nära relation.

– Ett skäl till att vi valt våld i nära relation är att vi bryr oss om våra anställdas hälsa och välbefinnande. Ett annat skäl är att det är en orsak till sjukskrivningar och ohälsa och då vill vi bidra, dels ur ett medmänskligt perspektiv men även i ett kompetensförsörjningsperspektiv. Vi behöver alla våra medarbetare på plats och i god fysisk och psykisk form, säger kommundirektören.

Cheferna är beredda att hjälpa till och det finns också stöd förberett i olika former om det behövs.

Den 25 november kommer folkhälsostrateg Birgitte Hald och kommundirektör Anna Cederqvist att hissa den orangea flaggan för att uppmärksamma våld mot kvinnor.

Du kan läsa mer här Nyhetsrummet Länk till annan webbplats.