Artikeln publicerades 4 december 2023

Socialtjänstministern besökte Vara

Från vänster: Charlotte Nordström, riksdagsledamot, Anna Cederqvist, kommundirektör, Lars Gezelius, kommunstyrelsens ordförande, Peter Engman, enhetschef, Camilla Waltersson Grönvall, socialtjänstminister, Jessica Bredenberg, verksamhetschef, Håkan Olsson, verksamhetschef, Agneta Lindberg, verksamhetschef, Elin Härling, socialnämndens ordförande, Linda Svantesson, enhetschef.

På bilden syns från vänster Charlotte Nordström, riksdagsledamot, Anna Cederqvist, kommundirektör, Lars Gezelius, kommunstyrelsens ordförande, Peter Engman, enhetschef, Camilla Waltersson Grönvall, socialtjänstminister, Jessica Bredenberg, verksamhetschef, Håkan Olsson, verksamhetschef, Agneta Lindberg, verksamhetschef, Elin Härling, socialnämndens ordförande, Linda Svantesson, enhetschef.

I måndags besökte socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall Vara kommun och pratade om socialtjänstens komplexa uppdrag och ville bland annat veta vilka utmaningar en landsbygdskommun står inför.

Socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönvalls besök i Vara kommun hölls på Familjehuset Ängen och öppna förskolan Gläntan. Ämnet för ministerns besök var socialtjänstens komplexa uppdrag och framtida utmaningar inklusive lagändringar. Fokus riktades på socialtjänstens arbete kopplat till barn och unga men handlade också om vuxna med funktionsnedsättningar och vuxna med missbruk.

Under det drygt två timmar långa mötet berättade Camilla Waltersson Grönvall om vilka lagändringar som är aktuella, delade med sig om erfarenheter från andra kommuner och ville veta vad Vara kommun tyckte om aktuella ämnen och utmaningar, exempelvis kring samverkan med skola och socialtjänster i andra kommuner. Vara kommun har redan pågående samarbeten mellan exempelvis skola och socialtjänst men också mellan socialtjänster i andra kommuner. När det gäller kompetensförsörjning är det ett prioriterat arbete.

– Vi hade ett engagerat och givande samtal med socialtjänstministern om hela vårt breda uppdrag. Vi samtalade bland annat om vikten av samverkan och fick tillfälle att berätta om vår familjecentral. Vi berörde också vårt samarbete med skolan och Närhälsan i ett strukturerat arbetssätt som syftar till att utifrån barnets behov komma till med tidiga och samordnade insatser. Vi berörde även vårt arbete med kompetensförsörjning och vikten av att erbjuda nya medarbetare handledning, utbildningsmöjligheter och stöd, säger Sverker Andersson, socialchef.

På mötet deltog flera representanter från kommunen som också skickade med några uppmaningar till ministern.

– Översynen av socialtjänstlagen ser jag som viktig för kommunernas möjligheter att bedriva ett än mer effektivare förebyggande arbete. Vidare är det av vikt att förenkla den statliga administrationen, inte minst genom att reducera de specialdestinerade statsbidragen till verksamheterna. Från Vara kommun ser vi fram emot dessa förändringar, säger Lars Gezelius, kommunstyrelsens ordförande.