Artikeln publicerades 8 januari 2024

Specialistundersköterska ny kompetens inom vården

En kvinna med mörkt hår och svart blus med blommiga ärmar sitter på armstödet på en rosa fåtölj. Bredvid står en kvinna med långt ljust hår och svart tröja. Till höger finns en kvinna med kort mellanbrunt hår, blå arbetstunika som står i en korridor.

Belinda Lilja, Madeleine Wäring och Åsa Kulin är specialistundersköterskor.

Specialistundersköterska är en helt ny kompetens i Vara kommun.

Genom att ha dem i personalgruppen bidrar deras professionella omdöme till en ökad kvalitet i vardagliga möten, säger Agneta Lindberg, äldreomsorgschef.

För att bli specialistundersköterska krävs en yrkeshögskoleutbildning som pågår under två år på halvfart inom det området som man valt.

Vi ska arbeta för att ligga i framkant och använda oss av det senaste inom forskningen. Jag tror också att vården och omsorgen blir säkrare och mer personcentrerad när en eller flera inom ett specifikt område har fördjupade kunskaper, säger Belinda Lilja, specialistundersköterska inom demens.

Ökar kunskapen

De bidrar också med att öka kunskapen på arbetsplatsen, utbilda nyanställda och ingår i nätverk.

Med min nya spetskompetens får jag också en fantastisk möjlighet att kunna handleda och stötta min kollegor i det dagliga arbetet, säger Madeleine Wäring med äldrespecialisering.

Större ansvar

Utbildningen och den nya rollen innebär en utveckling både på ett personligt och yrkesmässigt plan.

Jag med min specialistutbildning får ta ett större ansvar inom vissa områden, säger Åsa Kulin, specialiserad inom palliativ vård.

De kan också ta över en del uppgifter som tidigare legat på enhetschefer eller sjuksköterskor som att samordna och ha en del kontakter med brukare och dess anhöriga inom specialistområdet.