Artikeln publicerades 11 mars 2024

Tillsyn av enskilda avlopp

Under våren kommer miljöenheten att påbörja tillsyn av enskilda avlopp. Denna tillsyn omfattar alla typer av enskilda avloppsanläggningar och syftar till att säkerställa deras korrekta funktion och miljömässiga hållbarhet.

Under tillsynen kommer bland annat slamavskiljaren kontrolleras så att den fungerar korrekt, om det finns dålig lukt, om spridningsrör är fria från slam och vatten samt att villkoren i tillståndet följs.

Du som berörs av tillsynen i den första etappen kommer inom kort att få ett brev hemskickat med mer information.

Bild: AI-genererad.