Artikeln publicerades 17 april 2024

Träffpunkterna blir permanenta

Tre kvinnor står bredvid varandra och håller i kaffetermos, kakfat och bricka med koppar

Marlene Lundin, Marie-Louise Strand och Maria Persson kommer fortsätta att ordna med aktiviteter på Träffpunkterna runt om i kommunen.

Träffpunkterna kommer att fortsätta med sin populära verksamhet för seniorer runt om i Vara kommun. – De är väldigt uppskattade. Det är många som hört av sig och undrat hur det ska bli framöver. Nu har vi beslutat att projektet blir permanent, säger Elin Härling (SD) ordförande i socialnämnden.

Träffpunkterna började som ett projekt 2019 med aktiviteter för att motverka ofrivillig ensamhet och verka förebyggande och hälsofrämjande. Det kom i gång på allvar först 2021 på grund av uppehåll för pandemi. Sedan dess har verksamheten utvecklats allt mer och besökarna blivit fler och fler. Idag erbjuder de aktiviteter som våffelkafé, musikunderhållning, föreläsningar, lättare träning och deltagarna får gärna lämna in önskemål på aktiviteter. Naturligtvis är det också ett bra sätt att träffa andra.

Det finns träffpunkter i Vara, Vedum, Stora Levene, Kvänum och i Tråvad samt på ytterligare tillfälliga platser som pop up för att nå fler seniorer som vill vara med.

Träffpunkterna fyller en viktig funktion. Det är något att se fram emot, man kanske tar en promenad dit och man träffar andra i stället för att sitta ensam hemma. Det blir en kedja av händelser, säger Sverker Andersson, socialchef.

Starten för träffpunkterna finansierades av statsbidrag som var inriktat på att säkerställa en god och säker vård av äldre. Nu kommer verksamheten rymmas inom de ordinarie ekonomiska ramarna.

Vi ser att behovet av bland annat dagverksamhet minskat och en del andra insatser, säger socialchefen Sverker Andersson.

Precis som idag kommer verksamheten att skötas av Maria Persson, Marlene Lundin och Marie-Louise Strand.

Vi är så glada att vi får fortsätta. Vi kommer att fira nästa vecka tillsammans med våra gäster på alla orterna där vi har träffpunkter, säger Marie-Louise Strand.