Artikeln publicerades 20 mars 2024

Vad tycker du om äldreomsorgen?

En medelålders kvinna håller om en äldre kvinna och de kollar på varandra och ler.

I vecka 12 skickar Socialstyrelsen ut en enkät till dig som är 65 år eller äldre och som har hemtjänst eller bor i ett särskilt boende. Berätta vad du tycker om äldreomsorgen och var med och påverka hur stödet till dig ser ut.

Socialstyrelsens enkätundersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” är ett av flera underlag som ligger till grund för vårt kvalitets- och utvecklingsarbete i äldreomsorgen. Vi som arbetar inom äldreomsorgen i Vara kommun använder det sammanställda resultatet från undersökningen för att förbättra hjälpen till dig.

Det är frivilligt att delta, men din åsikt är viktig. Vi vill veta både vad du är nöjd med och vad du inte är nöjd med.

Hur gör jag för att delta i undersökningen?

Under vecka 12 skickar Socialstyrelsen ut 2024 års enkät till dig som är 65 år eller äldre och som har hemtjänst eller bor på ett särskilt boende. Du kan svara på enkäten per post. Ta gärna hjälp av till exempel anhörig, god vän eller god man om du tycker det är svårt att besvara enkäten själv.

Enkäten går att svara på till och med 24 maj.

Är mina svar anonyma?

Det du svarar i enkäten skyddas enligt offentlighets- och sekretesslagen, vilket innebär att du kan känna dig trygg med att svara helt uppriktigt. Socialstyrelsen slår samman svaren och publicerar resultaten i tabeller och diagram så att de inte kan knytas till enskilda personer. Streckkoden som finns på baksidan av frågeformuläret är bara till för att Socialstyrelsen ska kunna se vilka som har svarat och vilka som ska få en påminnelse om att svara.

Varför får alla enkäten?

Vi får ofta frågor från anhöriga till mycket sjuka närstående om varför enkäten skickas ut till alla varje år. Anledningen till detta är att Socialstyrelsen har skyldighet att erbjuda alla möjligheten att delta och inte sparar tidigare information om att någon är för sjuk eller inte vill vara med.