Artikeln publicerades 26 juni 2024

Vara deltar i AI-projektet "Rätt till insyn"

En person sitter bakom ett vitt skrivbord och lämnar över ett papper till en person på andra sidan bordet.

Vara kommun deltar i ett AI-projekt om att förenkla och automatisera processen för begäran om allmän handling.

Lidingö stad, Kungsbacka kommun, Skaraborgs kommunalförbund, Linköpings universitet och advokatfirman Kahn Pederson har med stöd av Vinnova (Sveriges innovationsmyndighet) startat projektet ”Rätt till insyn”. Vara kommun, tillsammans med Skara och Skövde kommuner, deltar aktivt i projektarbetet och har ett nära samarbete med övriga kommuner i Skaraborg.

Om projektet

”Rätt till insyn” handlar om att förenkla och automatisera processen för begäran om allmän handling. En viktig del är ett handläggarstöd för avidentifiering (maskning) av sekretessbelagda uppgifter med hjälp av generativ AI. Den tänkta AI-lösningen ska frigöra tid från handläggare inom offentlig sektor genom att minska deras administration. Det kan i sin tur göra att dokument kan lämnas ut snabbare och servicen förbättras.

Det huvudsakliga målet med projektet är att ta fram en prototyp av en AI-lösning genom att:

  1. Undersöka och dokumentera vad som krävs rättsligt för att en AI-modell ska kunna användas vid avidentifiering och utlämning av allmänna handlingar.
  2. Ta fram och utveckla den tänkta AI-modellen.

”Genom projektet får våra kommuner möjlighet att utveckla sina verksamheter med genom AI. Verksamheten har tidigare uttryckt ett reellt behov som vi nu kan försöka matcha med en utprovad teknisk lösning” säger Fredrik Edholm, digitaliseringsstrateg på Skaraborgs kommunalförbund.