Artikeln publicerades 12 april 2024

Varas kommundirektör utsedd till Årets Etikväktare

En man och två kvinnor. En av kvinnorna håller i ett diplom och den andra i en glasskulptur.

Henrik Nilsson, ordförande Internum, Anna Cederqvist, Vara kommun och Camilla Brynte, Ung Företagsamhet, Örebro län.

Anna Cederqvist, kommundirektör i Vara kommun, blev under fredagen utsedd till Årets Etikväktare av föreningen INTERNUM på Etikdagen i Örebro.

Hon tilldelas priset för sitt engagemang och ledarskap som lyft etikens betydelse. Genom att jobba med begreppet ”etisk kompass” har hon betonat vikten av etiska överväganden och handlingar inom offentlig förvaltning.

Anna Cederqvist uttrycker både stolthet och glädje över att ha blivit tilldelad etikpriset:

Jag är stolt och oerhört glad för att etikfrågorna kommer upp på agendan och premieras. Extra roligt att det är företrädare för näringslivet som uppmärksammar mig som företrädare för det offentliga. Det är en fin uppskattning och ett bevis på att en god professionell etik är viktig för att skapa resultat. Min förhoppning är att priset Årets Etikväktare ska inspirera alla samhällsaktörer att reflektera över vikten av etik på arbetsplatserna.

Hon fortsätter:

Jag önskar att fler tar chansen att prata om etik i styrelserummen, på arbetsplatsträffar, i politiska forum och inte minst bland chefer. Att våga utmana sig till att se en etisk kompetens som ett verktyg för att exempelvis höja kvaliteten i omsorgen, att öka lönsamheten, få en bättre arbetsmiljö eller att skapa en samsyn i arbetsgruppen kring roller, ansvar och bemötande. Min bedömning är att samhällsklimatet skulle gynnas av att dessa frågor kom upp på agendan i fler sammanhang.

Anna bekräftar att etikarbetet kommer att fortsätta vara en central del av Vara kommuns verksamheter, genom att bland annat integrera den etiska kompassen i lönesamtal och genomföra utvecklingsinsatser kring organisationskulturen som har ett etiskt perspektiv.

Kommunstyrelsens ordförande i Vara, Gabriela Bosnjakovic, är också glad över utmärkelsen:

Det är väldigt roligt att Anna tilldelas priset som årets etikväktare. Anna har drivit och visat att de etiska frågorna är viktiga i vår kommun. De har bidragit till att skapa en stark arbetsplatskultur och samhörighet bland medarbetarna. Anna är en uppskattad kommundirektör och utmärkelsen är välförtjänt.

Om Etikdagen och INTERNUM

Etikdagen organiseras av INTERNUM som är en ideell förening som jobbar för att stärka bildningen hos nästa generations samhällsbyggare och ledare gällande etik och attityder, med målet att främja ett mer medmänskligt samhällsklimat. Priset Årets Etikväktare delas ut för första gången av INTERNUM och syftar till att uppmärksamma insatser som bidrar till ökad medvetenhet och kunskap kring etik och goda attityder i samhället.