Artikeln publicerades 2 februari 2024

Vill du anlägga våtmark?

Mamma som håller om sitt barn och säger Du är det finaste jag vet

Den 2 februari firas internationella våtmarksdagen. I Vara kommun vill vi bevara och skapa nya våtmarker. Är du intresserad av att anlägga en våtmark, kontakta vår vattenåtgärdssamordnare.

I dag är det den internationella våtmarksdagen. I Vara kommun har cirka 60 procent av våtmarkerna försvunnit sedan 1800-talet. För att förbättra vattenkvalitén i kommunens vattendrag och sjöar pågår just nu projektet Vara vinner vatten där vi jobbar med bland annat bevarande och anläggande av nya våtmarker.

Varför behöver vi anlägga fler våtmarker? Anledningarna är många, bland annat för att våtmarker:

  • minskar näringsämnen som fosfor och kväve
  • är grundvattenbildande
  • jämnar ut höga och låga flöden
  • är bra för den biologiska mångfalden då många djur och växter lever i och kring öppna vattenytor

Är du intresserad av att anlägga våtmark kan du kontakta kommunens vattenåtgärdssamordnare via kontaktcenter på 0512-310 00 eller albin.jonsson@vara.se.

Internationella våtmarksdagen finns till för att uppmärksamma våtmarker och deras värden för naturen och även för oss människor. Våtmarksdagen som har firats i 53 år togs fram för bevara och sköta våra våtmarker på ett internationellt plan.