Artikeln publicerades 31 januari 2024

Genomfart mellan Elisgatan och Violvägen avstängd från 5 februari

Genomfarten mellan Elisgatan och Violvägen i Vara tätort stängs av för fordonstrafik den 5 februari. Avstängningen gäller året ut.

Under förra året uppmärksammades kommunen på att förbindelsen mellan Elisgatan och Violvägen i Vara tätort är trafikfarlig med flera olyckor som följd. För att lösa trafiksäkerhetsproblemen har tekniska nämnden beslutat att tillfälligt förbjuda fordonstrafik mellan Violvägen och Elisgatan under 2024.

Gång- och cykeltrafiken påverkas inte.

Läs mer om avstängningen av genomfarten