Priser och stipendier

Här har vi samlat information om priser och stipendier i Vara kommun.

Kulturstipendier, kulturpris, folkhälsopris och utmärkelsen Årets nytänkare delas ut i samband med firandet av Sveriges nationaldag den 6 juni.

Kulturstipendiet och Fritidsstipendiet

Kulturstipendiet och fritidsstipendiet delas ut efter ansökan/nominering för att möjliggöra egen utveckling och vidareutbildning inom idrott/friluftsliv respektive konstnärskap eller för att uppmuntra till fortsatt engagemang och verksamhet. Stipendierna delas ut till personer som är bosatta i Vara kommun eller som har påtaglig anknytning till kommunen.

  • Fritidsstipendiet delas ut till person som är aktiv inom idrott eller friluftsliv.
  • Kulturstipendiet delas ut till person som är aktiv inom konstarterna.

Stipendiater utses av bildningsnämnden.

Ansöka eller nominera

Ansök/nominera senast den 31 mars.

Det går bra att ansöka eller nominera via e-tjänst. Alternativt kan du e-posta ditt förslag med motivering, märkt Kultur-/Fritidsstipendiet till kulturvara@edu.vara.se

Kulturpriset

Kulturpriset delas ut efter nominering som belöning till en eller flera personer som utfört en betydelsefull insats inom kulturlivet (inbegripet idrott och friluftsliv). Kulturpriset delas ut till person/personer som är bosatta i Vara kommun eller som har påtaglig anknytning till kommunen. Pristagare utses av bildningsnämnden.

Nominera

Nominera senast den 31 mars.

Det går bra att nominera via e-tjänst. Alternativt kan du e-posta ditt förslag med motivering, märkt Kulturpriset till kulturvara@edu.vara.se

Årets nytänkare

Årets nytänkare delas efter nominering ut som utmärkelse till en lokal utvecklingsgrupp (föreningar i samverkan) eller intresseförening som arbetat innovativt med bygdens utveckling under året. Pristagare utses av en jury bestående av ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott, en representant från bildningsförvaltningen samt en representant från samhällsbyggnadsförvaltningen.

Nominera

Nominera senast den 31 mars.

Det går bra att nominera via e-tjänst. Alternativt kan du e-posta ditt förslag med motivering, märkt Årets nytänkare till kulturvara@edu.vara.se

Folkhälsopriset

Folkhälsorådet i Vara har beslutat att årligen dela ut ett folkhälsopris. Avsikten är att uppmuntra personer, föreningar, företag och andra lokala aktörer som arbetar med att öka hälsan hos invånarna i Vara kommun.

Det går bra att nominera via e-tjänst.

2024 års stipendiater och pristagare

  • Fritidsstipendiet: Victor Lindelöf
  • Kulturstipendiet: Sara Saleryd
  • Kulturpriset: Göran Marcusson
  • Årets Nytänkare: Naums Hembygdsförening
  • Folkhälsopriset: Tony Larsson, Larvs FK

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 26 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?