Ansöka om, ändra eller säga upp förskoleplats

Här får du reda på hur du ansöker om förskoleplats, hur du gör schemaändringar samt hur du säger upp din förskoleplats.

Ansök om förskoleplats

Du ansöker om förskoleplats i vår e-tjänst. När din anmälan kommer in till oss får du ett ködatum som blir utgångspunkt för din placering i kön. Oavsett hur tidigt du anmäler ditt barn blir ködatumet tidigast fyra månader innan önskad placering.

Om du anmäler ditt barn fyra månader innan du önskar plats får du garanterat en placering i kön. Vi kan inte lova att barnet får sin placering på den förskola du önskat i första hand, men du kommer att bli erbjuden en barnomsorgsplacering.

Mitt barn står i kö till förskoleplats och jag har ett äldre barn som har förskoleplats. Har mitt yngre barn förtur till plats?

Ja, vi tillämpar syskonförtur i Vara kommun.

Hur lång är inskolningstiden på förskolan? Betalar jag avgift för inskolningen?

Inskolningen varierar mellan 1-3 veckor utifrån barnets behov och förskolans rutiner. Du betalar även avgift under inskolningstiden då placeringen startar det datum inskolningen börjar.

Vad gäller om jag vill byta förskola inom kommunen?

Omplacering sker i augusti/september om det inte finns särskilda skäl för annan tidpunkt. Särskilda skäl kan till exempel vara om barnet fått en tillfällig placering utanför din hemort eller om ni flyttat mellan orter i kommunen.

Mitt barn ska vara borta från förskolan en längre tid. Får jag behålla platsen?

Förskoleplats som inte nyttjas under sammanhängande tre månader sägs upp av kommunen om inte särskilda skäl föreligger, till exempel vid längre sjukdom.

Uppsägning av förskoleplats

När du vill säga upp din plats på förskolan gör du det i vår e-tjänst. Uppsägningstiden är två månader från att du har registrerat uppsägningen.

OBS! När du säger upp platsen kommer du vid ett tillfälle behöva ange datum. Där ska du ange sista placeringsdag för barnet.

Gör schemaändringar

I vår e-tjänst kan du som vårdnadshavare bland annat lägga in omsorgsschema och göra schemaändringar för ditt barn i förskola.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 26 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?