Vanliga frågor om förskolan

På den här sidan har vi samlat en rad frågor och svar som du som vårdnadshavare kan ha nytta av.

Vistelsetid och ledighet

Hur många timmar får jag lämna mitt barn på förskolan?

Barnets schema utgår från vårdnadshavarnas arbetstider/studietider plus restid till och från arbete/studier. Om någon av vårdnadshavarna är ledig från sitt arbete eller sina studier är även barnet ledigt. Vid delad vårdnad följer barnet schema för den vårdnadshavare barnet bor hos.

Jag arbetar kväll/natt/helg och behöver förskoleplats då, finns det möjlighet till det?

Nej, i Vara kommun erbjuds för närvarande inte förskola kväll/natt/helg.

Får jag lämna mitt barn på förskolan för att vila innan jag ska jobba natt?

Öppettiderna är klockan 6-18. Barn ska erbjudas förskola i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Det är förskolans rektor som beslutar om utökad tid.

Får jag lämna mitt barn på förskolan när jag har semester eller är ledig?

Vid semester eller annan ledighet från arbete/studier får du inte lämna barnet på förskolan.

Jag studerar och undrar hur många timmar jag får ha mitt barn på förskolan?

Du får lämna den tid som krävs för studierna plus restid. Heltidsstudier motsvarar cirka 40 timmar i veckan och halvtidsstudier cirka 20 timmar i veckan och så vidare. Rådgör med förskolans rektor vid behov.

Jag är föräldraledig för ett yngre syskon. Har mitt äldre barn rätt till förskola?

Ja, ditt barn har rätt till 15 timmar förskola per vecka. Tiderna är fasta och bestäms av respektive rektor.

Jag är arbetssökande. Har mitt barn rätt till förskola?

Ja, ditt barn har rätt till 15 timmar förskola per vecka. Tiderna är fasta och bestäms av respektive rektor.

Om jag har mitt barn 15 timmar per vecka och en av dagarna är en kompetensutvecklingsdag för förskolans personal, får jag byta dag då?

Nej, schemat är fast.

Sjukdom

Jag är hemma med sjukt barn. Får jag lämna syskon på förskolan?

Ja, du får lämna syskon, men vi rekommenderar att syskonet är på förskolan en kortare dag. Vid magsjuka i familjen ska dock samtliga barn stanna hemma.

Allmän förskola

Vad gäller för allmän förskola för barn 3-5 år?

Från och med höstterminen det år ett barn fyller tre år har barnet rätt till allmän förskola, det vill säga minst 525 avgiftsfria timmar per år i förskolan. Det gäller alla barn, oavsett föräldrarnas sysselsättning och familjens situation i övrigt. Du erbjuds då förskola 3 timmar om dagen och följer skolans läsårstider. Tiderna är fasta och bestäms av respektive rektor. Måltider ingår ej. Allmän förskola är helt avgiftsfri.

Allmänna frågor

Vilka öppettider har förskolorna?

Förskolorna har öppet klockan 6-18.

Vi ska ha barn igen. Från när gäller 15 timmar för syskonet som är på förskolan?

I samband med födseln. Vid behov kan undantag göras i samråd med rektor, exempelvis vid extraordinära händelser i samband med födseln.

Jag är gravid och har graviditetspenning. Hur många timmar har mitt barn rätt att vara på förskolan?

Graviditetspenning liknas vid sjukskrivning. Tider görs upp i samråd med rektor.

När förskolan är stängd under sommarveckorna, kan jag få lämna på annan förskola om jag har behov av det?

Om du arbetar, studerar eller har praktik erbjuder vi jourförskola de veckor ordinarie förskola är stängd.

Vi är familjehem. Gäller samma regler för oss som för biologiska familjer?

Ja, samma regler gäller.

När byter man från förskola till fritidshem?

Övergången till fritids sker 1 augusti. När samtliga förskolor och fritidshem öppnar upp igen efter sommarstängning så börjar barnen på fritidshemmet.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 15 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?