Barn- och fritidsprogrammet

Två elever som står och pratar med varandra. De håller i boll, koner och rockringar.

Barn- och fritidsprogrammet är för dig som gillar att arbeta med människor. Det är en utbildning som passar dig med ett brinnande intresse för ledarskap, samarbete, friskvård och hälsa samt kommunikation.

Inriktningar

På Lagmansgymnasiet erbjuder vi två inriktningar: Pedagogiskt och socialt arbete samt Fritid och hälsa.

Pedagogiskt och socialt arbete

Här får du kunskap om människors utveckling och olika förutsättningar och hur det påverkar människan. Du kommer att utveckla många olika förmågor med hjälp av teori och praktiska övningar och upplevelser. Vi lägger stor vikt vid kommunikation, samarbete, ledarskap och problemlösning.

Fritid och hälsa

Här får du kunskap inom friskvård och hälsa och hur det påverkar oss på olika sätt. Du kommer att utvecklas både teoretiskt och praktiskt inom friskvård där du kommer att förberedas för att kunna organisera och leda olika former av fritidsaktiviteter för alla åldrar. Du kommer att få bygga på med kunskap inom idrott och ledarskap, kost och träningslära.

Poängplan

Gymnasiegemensamma ämnen

Gymnasiegemensamma ämnen barn och fritid

Kurs

Poäng

Engelska 5

100

Engelska 6*

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1/svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2/svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3/svenska som andraspråk 3*

100

*Kurserna kan väljas bort


Programgemensamma ämnen

Programgemensamma ämnen barn och fritid

Kurs

Poäng

Hälsopedagogik

100

Naturkunskap 1a2

50

Kommunikation

100

Lärande och utveckling

100

Människors miljöer

100

Pedagogiskt ledarskap

100

Samhällskunskap 1a2

50

Inriktning Fritid och hälsa

Inriktning Fritid och hälsa

Kurs

Poäng

Fritids- och friskvårdsverksamheter

200

Fritids- och idrottskunskap

100

Inriktning Pedagogiskt och socialt arbete

Inrikting Pedagogiskt och socialt arbete

Kurs

Poäng

Pedagogiskt arbete

200

Socialt arbete

100

Programfördjupning Fritid och hälsa

Programfördjupning barn och fritid

Kurs

Poäng

Aktivitetsledarskap

100

Naturguidning 1

100

Träningslära 1

100

Idrott och hälsa 2

100

Bad och friskvårdsanläggningar

100

Mental träning

100

Programfördjupning Pedagogiskt och socialt arbete

Programfördjupning barn och fritid

Kurs

Poäng

Grundläggande vård och omsorg

100

Skapande verksamhet

100

Sociologi

100

Aktivitetsledarskap

100

Specialpedagogik 1

100

Naturguidning

100

Övriga kurser

Övriga kurser barn och fritid

Kurs

Poäng

Gymnasiearbete

100

Individuellt val

200

Hjälpte informationen på sidan dig?