Teknikprogrammet

Två elever som jobbar vid en dator.

Teknikprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med teknikutveckling och som vill ha en bred utbildning med goda möjligheter att studera vidare.

På teknikprogrammet lär du dig om teknik och teknisk utveckling. Du löser problem med hjälp av experiment och beräkningar. För att göra kopplingen mellan skola och yrkesliv starkare så samarbetar vi med lokala fadderföretag. Du kommer att få se hur företagen jobbar med att konstruera och utveckla produkter och idéer. Du kommer även att få en inblick i vilka möjligheter till attraktiva jobb som utbildningen kan ge.

Programmet är ett Teknikcollege. Det stärker samarbetet med företagen och garanterar sommarjobb i årskurs 1 och 2.

Om du vill studera vidare förbereder teknikprogrammet dig bland annat för högre tekniska utbildningar. För dig som vill jobba direkt så kommer kontaktnätet som du får under utbildningen att ge goda möjligheter till arbete.

Inriktningar

På Lagmansgymnasiet erbjuder vi två inriktningar: informations- och medieteknik samt teknikvetenskap.

Informations- och medieteknik

På den här inriktningen kommer du att fördjupa dina kunskaper inom IT. Du kommer att få lära dig mer om dator- och webbteknik.

Teknikvetenskap

Den här inriktningen ger dig mer kunskaper i bland annat teknik. Men också den matematik och fysik som krävs på högskolornas och universitetens högre tekniska utbildningar.

Teknikcollege

Lagmansgymnasiets teknikprogram är teknikcollegecertifierat.

Teknikcollege

Poängplan

Gymnasiegemensamma ämnen

Gymnasiegemensamma ämnen teknik

Kurs

Poäng

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1c

100

Matematik 2c

100

Matematik 3c

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1/ svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2/svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3/svenska som andraspråk 3

100

Programgemensamma ämnen

Programgemensamma ämnen teknik

Kurs

Poäng

Fysik 1a

150

Kemi 1

100

Teknik 1

150

Inriktning Informations- och medieteknik

Inriktning Informations- och medieteknik

Kurs

Poäng

Dator- och nätverksteknik

100

Webbutveckling 1

100

Programmering 1

100

Inriktining Teknikvetenskap

Inriktning Teknikvetenskap

Kurs

Poäng

Fysik 2

100

Matematik 4

100

Teknik 2

100

Programfördjupning Informations- och medieteknik

Programfördjupning Informations- och medieteknik

Kurs

Poäng

CAD 1-2

100

Programmering 2

100

Tillämpad programmering

100

Matematik 4 eller Mekatronik

100

Programfördjupning Teknikvetenskap

Programfördjupning Teknikvetenskap

Kurs

Poäng

CAD 1-2

100

Programmering 1

100

Design 1

100

Matematik 5 eller Mekatronik

100

Övriga kurser

Övriga kurser teknik

Kurs

Poäng

Gymnasiearbete

100

Individuellt val

200

Matematik 5 (valfritt)

100

Moderna språk (valfritt)

100

Historia 1a:2

50

Kontakt

Programansvarig

Fredrik Möller

Mentor för TE23

Göran Kamperin

Mentor för TE22

Fredrik Möller
Peder Bengtsson

Mentor för TE21

Elizabeth Strandell
Tony Himmerman

Hjälpte informationen på sidan dig?