Boka kommunens övriga lokaler

Här kan du läsa om och boka bildningsförvaltningens övriga lokaler.

Föreningar, företag och allmänheten kan hyra lokaler av bildningsförvaltningen för sammankomster av olika slag, exempelvis barnkalas eller andra familjearrangemang.

Vi hyr även ut lokaler på långsiktig basis till olika aktörer som föreningar och företag. Exempel på detta kan vara kontor, förråd eller andra verksamhetslokaler.

Boka lokal

Du bokar en lokal genom att ta kontakt med ansvarig enhetschef. Hör av dig till kommunens kontaktcenter så hjälper de dig, telefon 0512-310 00.

Bokningsregler för kommunens lokaler

Vår målsättning med bokningsreglerna är att alla som bokar ska vara medvetna om vad vilka förutsättningar och regler som gäller.

Följs inte reglerna kan du som hyr lokalen bli ersättningsskyldig om merkostnader uppstår. Möjligheten att få hyra lokaler framöver kan också försvåras.

Reglerna gäller för uthyrning av bildningsförvaltningens lokaler.

Bokning

Bokningskriterier

 • Lägsta ålder för bokning av lokaler är 18 år.
 • Minsta bokningsbara tid är 1 timme/tillfälle.
 • Du får inte använda lokalen för annat ändamål än det bokningen säger. Interna omfördelningar mellan olika aktiviteter i en förening får inte göras. Bryter du mot dessa regler kan det innebära att du förlorar dina kommande tider.
 • Det ska framgå tydligt vem som är ansvarig för bokningen (namn och kontaktuppgifter). Personen kan överlåta ansvaret till en annan person men ska då se till att denne har kunskap om gällande regler.

Regler i samband med bokning

 1. Lokalen ska användas av den grupp och till det ändamål som angavs vid bokningen.
 2. Rökning, alkohol, eller andra droger är inte tillåtet i eller i nära anslutning till kommunens lokaler.
 3. Det ska finnas en ansvarig ledare på plats under hela hyrestiden. Den ansvarige ska se till att reglerna följs.
 4. Dörrar ska hållas låsta och får inte ställas upp under hyrestid så att obehöriga tar sig in i lokalerna.
 5. Den hyrda tiden ska respekteras och lokalen ska lämnas iordningställd och klar när hyrestiden är slut.
 6. Ansvarig ledare ansvarar för att framtaget material, egen eller lånad, plockas bort och ställs tillbaka på avsedd plats.
 7. Ansvarig ledare är skyldig att se till:
  1. att det är grovstädat och snyggt i hela den hyrda lokalen
  2. att inte lämna sopor efter arrangemang, kalas eller liknande
  3. att dörrar och fönster är låsta.
  4. att elektrisk utrustning samt duschar och kranar är avstängda.
  5. att inga obehöriga personer finns kvar i lokalerna vid låsning.
 8. Det är endast tillåtet att använda skor för inomhusbruk som är rena och som inte färgar av sig på golven. Det är absolut förbjudet att använda utomhusskor på idrottsgolv.
 9. Eventuellt inträffad fastighetsskada ska omedelbart anmälas till jouransvarig, se information och telefonnummer i respektive lokal eller rapportera till kommunen enligt information som finns på kommunens hemsida.
 10. Ansvarig ledare är skyldig att se till att eventuella uppkomna skador och larm ersätts.
 11. Lånat material återlämnas i samma skick som vid uthämtningen.

Följs inte reglerna kan hyresgästen bli ersättningsskyldig om merkostnader uppstår plus att möjlighet att få hyra lokaler framöver kan försvåras.

Avbokning

Om du behöver avboka en lokal ska du göra det senast 24 timmar i förväg. Avbokas lokalen i tid debiteras ingen hyra. Om du inte nyttjar din bokade tid debiteras du enligt normal taxa.

Vara kommun har rätt att göra avbokningar om det uppkommer större arrangemang, viktiga möten eller sammankomster. Avbokning ska då ske minst 72 timmar före bokad tid.

Avgifter och priser

I normalfallet betalas bokade tider via kort eller swish i samband med bokningen. Önskas faktura ska detta aktivt begäras i samband med bokningen. Vi avgör om aktuell bokning kan faktureras eller om den ska betalas i förskott.

Avgifter lokalbokning

Uthyrningstid

Pris förening

Pris privatperson

Pris skola

Pris företag

Uthyrning per timme, enstaka eller återkommande bokningar

150 kr/tim150 kr/tim150 kr/timFastställs av berörd enhetschef
Uthyrning per dygn för övernattning1500 kr/dygn1500 kr/dygn

1500 kr/dygn

Fastställs av berörd enhetschef

Verksamhetslokal (kontor, föreningslokal etc). Minsta hyrestid är ett år.200 kr/kvm/år200 kr/kvm/år

200 kr/kvm/år

Fastställs av berörd enhetschef

Biytor (förråd, omklädningsrum etc). Minsta hyrestid är ett år.75 kr/kvm/år75 kr/kvm/år

75 kr/kvm/år

Fastställs av berörd enhetschef

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 26 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?