Miljö, hälsoskydd och naturvård

 • Boendemiljö, buller och luftkvalitet

  Här kan du läsa om buller, mögel, eldning, luftfuktighet och annat som rör din boendemiljö.

 • Djur

  Läs mer om hur du hanterar störande fåglar, skadedjur och skadade, sjuka eller döda djur. Du hittar även information om djurhållning och stall.

 • Matförgiftning eller allergisk reaktion

  Här får du information om vad du ska göra om du har blivit matförgiftad eller fått en allergisk reaktion av något livsmedel.

 • Miljöskydd

  Läs om hur du tvättar bilen på rätt sätt, hanterar farligt avfall och installerar värmepump. Du får även information om vad du ska göra om du upptäcker ett förorenat område.

 • Naturvård

  Här hittar du information om strandskydd och naturreservat. Du kan även läsa om kommunens natur- och vattenvårdsprojekt samt få råd gällande hantering av invasiva växter.