Naturvård

 • Gräsytor och parker

  Här kan du läsa om några av de insatser som vi gör i kommunen för att främja den biologiska mångfalden.

 • Invasiva växtarter

  Här kan du läsa mer om invasiva växtarter och få råd om hur du kan göra för minska spridning av dem.

 • Naturreservat

  I Vara kommun finns det fem naturreservat. Här kan du läsa om dem och var i kommunen de finns.

 • Naturvårdsprogram

  Här kan du läsa om naturvårdsprogrammet som är ett av underlagen i kommunes miljöarbete.

 • Strandskydd

  Här hittar du information om vad du får och inte får göra inom ett strandskyddsområde samt hur du går till väga om du vill ansöka om dispens.

 • Vattenvård

  Just nu pågår olika vattenvårdsprojekt, Vara Vinner Vatten, vars mål är att förbättra vattenkvalitéten i våra vattendrag och sjöar. Det har även gjorts en kartläggning över möjliga våtmarker. Här kan du läsa mer.