Hälsoskydd

 • Buller

  Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller för buller och vad du kan göra om du uppfattar det som störande

 • Ditt ansvar som fastighetsägare

  Här kan du som fastighetsägare läsa om egenkontroll. Du får också förslag på vad egenkontrollen kan innehålla.

 • Eldning av trädgårdsavfall

  Här kan du läsa om vilka regler som gäller för eldning av trädgårdsavfall samt hur du ska hantera det.

 • Fukt och mögel

  Här kan du läsa om hur du kan förebygga fukt- och mögelskador.

 • Kyltorn

  Här kan du läsa om kyltorn och vilka regler som gäller för kyltorn.

 • Radon

  Här får du hjälp att hitta företag som utför radonmätningar samt information om var radon finns.

 • Rökfria miljöer

  Enligt tobakslagen är det förbjudet att röka på allmänna plaster utomhus. Här kan du läsa om kommunens uppdrag och lämna klagomål.

 • Temperatur, luftfuktighet och drag

  Här kan du läsa om hur du som är hyresgäst gör för att lämna klagomål om temperatur, luftfuktighet och drag i din bostad.