Vanliga frågor om parker och torg

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna som rör parker och torg.

Vad gör ni i Badhusparken under våren 2024?

I februari 2024 påbörjade gatu- och parkenheten ett arbete med att se över växtligheten i Badhusparken.

Vad är det som ska göras?

Växtligheten i Badhusparken kommer att ses över under våren 2024. Inledningsvis kommer vi att ta bort ett antal buskage och fälla ett antal träd. Vi ska exempelvis:

  • Klippa ner häcken runt fontänen så att den är jämnhög.
  • Ta bort buskage, bland annat runt en brunn där vi istället kommer att tillföra en spaljé med klängväxter över.
  • Fälla ett antal träd då de skymmer belysningen, vilket minskar tryggheten i parken.

På några av platserna där vi tar bort buskage och träd kommer annan växtlighet att planteras.

Varför ska arbetet utföras?

Parken har vuxit sig mörk, många träd har blivit för höga för platsen och en del är delvis döda. Detta påverkar både tryggheten och trivseln i parken. Målbilden är en luftigare park med mer variation vad gäller färg och typer av växter. Vi kommer även att satsa mer på dekorationsbelysning.

När ska det göras?

Start i februari 2024. Vi räknar med att den första delen av arbetet, som består av att fälla träd och ta bort buskage, kommer att ske under våren. Därefter kommer vi att plantera nytt.

Varför måste träden tas ner, kan ni inte bara beskära dem?

Vi behöver fälla några träd för att ge plats åt annan växtlighet.

Vem tömmer papperskorgar och hur ofta töms de?

Gatu- och parkenheten ansvarar för tömningen av allmänna papperskorgar. Tömningen brukar ske på fredagar eller vid behov.

Varför är det så mycket ogräs?

Eftersom att vi inte bör använda kemiska bekämpningsmedel är det svårare att hålla borta allt ogräs. Vi jobbar i dagsläget med mekanisk bekämpning, maskin med ogräsborste och för hand. Det gör att vi inte kan få bort allt ogräs.

Vem ansvarar för att klippa häckar?

Fastighetsägaren ansvarar för att klippa sin egen häck och se till att den inte växer ut över fastighetsgränsen. Häcken får inte heller skymma sikten i korsningar, den så kallade sikttriangeln.

Gräset på allmänna ytor är vildvuxet. Vem ansvarar för att klippa det?

Kommunen ansvarar för att klippa gräset på allmänna ytor och klipper det i två olika nivåer.

  1. Klippning av de flesta ytorna sker veckovis enligt schema på alla orter i kommunen.
  2. Vissa ytor slaghackas en till två gånger per år. Vissa ytor kommer kommunen att ställa om till långgräs och då är det meningen att gräset ska vara vildvuxet för att öka den biologiska mångfalden.

Vad gör ni åt invasiva arter?

Av de arter som Naturvårdsverket har klassat som invasiva så bekämpar vi i dagsläget bara jätteloka.

Parkslide är inte klassad som en invasiv art men vi har ett pågående försök att bekämpa den i Vedum.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 15 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?