Parkering

  • Parkera i Vara kommun

    Här kan du läsa om var du kan parkera i Vara kommun. Du får också information om hur länge du får stå parkerad och vilka avgifter som finns för felparkering.

  • Parkeringstillstånd

    Du som har ett rörelsehinder kan ansöka om parkeringstillstånd. Här får du information om hur du ansöker och vad du ska tänka på innan du ansöker.