Här hittar du mer information om pågående detaljplanearbete för en ändring av befintlig detaljplan för Tingshuset i Vara tätort.

Kortfakta

  • Fastighet: Iden 12
  • Område: Tingshusfastigheten
  • Användning: Bostäder
  • Kommunalt/Exploatörsdriven

Aktuellt

15 november 2022 beslutade miljö- och byggnadsnämnden att ge postivt planbesked §125. Plan- och tillväxtenheten arbetar nu med att ta fram ett första planförslag.

Beskrivning

Syftet med ändringen av detaljplan ”Detaljplan för Iden 12” är att möjliggöra för nybyggnation av ett lusthus inom parkmiljön kring tingshusbyggnaden. Placering av lusthuset är inom prickad mark samt u-område vilket motverkar en byggnation.

Dokument

Finns i nuläget inga dokument länkade till det här projektet.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 28 sep kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?